Grafen ve Grafen Üretim Yöntemleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

2010 yılı nobel fizik ödülünün grafen hakkındaki ''Çığır açan deneyleri'' dolayısıyla Hollandalı Andre Geim ve Rus kökenli İngiliz vatandaşı Konstantin Novoselov'a verilmesi dikkatleri ''mucize materyal'' olarak da bilinen bu malzeme üzerine çekmiştir. Grafen tek atom inceliğinde olduğundan dolayı iki boyutlu kabul edilen, kovalent bağ ile bağlı karbon atomlarının altılı balpeteği örgüsünde kusursuzca dizilmesiyle oluşturduğu üstün özelliklere sahip bir nanomateryal olarak tanınmaktadır. Grafen yapısında karbon-karbon arası bağ uzunluğu 0,142 nm'dir. Grafen içindeki elektronlar oda sıcaklığında kütlesiz rölativistik parçaçıklar gibi davranır, bu sayede grafen kuantum boşluğu etkisi gibi kendine has özellikler sergiler. Grafenin temel üstün özellikleri geniş yüzey alanı (2630 m 2 g - 1) yüksek elektron mobilitesi (200000 cm2/(V s) yüksek ısıl iletkenliği (5000 Wm-1K-1) ve yüksek young modülü (~1100 Gpa) olarak sıralanabilir. Bu malzeme sahip olduğu üstün özellikler nedeniyle bir çok uygulama alanı bulmaktadır bunların başlıcaları transparan elektrotlar, alan etkili transistörler, sensörler, temiz enerji cihazları, nanokompozitler ve organik fotovoltaik cihazlar olarak sayılabilir. Bu çalışmada üstün özellikleri ile ön plana çıkan grafen nanomateryalinin üretim yöntemleri ele alınacaktır.
Graphene attracted great attention, after Andre Geim and Konstantin Novoselov were awarded the Nobel prize (2010) in Physics because of their "groundbreaking experiments" on the "miracle material" graphene. Graphene is a two dimensional nanomaterial, which has superior properties, and a layer of covalently bound carbon atoms arranged in a perfect honeycomb (hexagonal) lattice. The carbon-carbon bond length of graphene is approximately 0.142 nm.The electrons on the structure of graphene acts as massless particles and therefore, it causes unique properties like quantum hall effect. Some main properties of graphene are large surface area (2630 m2 g-1), high electron mobility (200,000 cm2/(V s), high thermal conductivity (5000 Wm-1K-1) and high young modulus (~1,100 Gpa). Because of its superior properties, graphene found applications in many areas such as transparent conductors, clean energy devices, sensors, nanocomposites and organic photovoltaic devices. In this study the production methods of graphene will be discussed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

[No Keywords]

Kaynak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

16

Sayı

3

Künye