Yaşlanma geciktirici B9 vitamini içeren farklı non-woven kumaşların üretimi ve kontrollü salımının incelenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

BTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Özet

Bu tez çalışmasında nem, sıcaklık ve UV altında bozunma olasılığı yüksek olan folik asit (FA)-vitamin B9 'un nanoliflerin içine enkapsüle edilmesi ve dokusuz yüzeylere spreylenmesi ile farklı bileşimlere sahip nanoliflerin üretilmesi yoluyla koruyucu bir kalkan oluşturulması ve bu şartlarda salım davranışları incelenerek kozmetik cilt maskesi olarak kullanılabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Pro-1, Pro-2 ve Pro-3 olarak adlandırılan yöntemlerle üretilen folik asit içeren nanolifler için elektroçekim cihazı kullanılmıştır. Pro-4 yönteminde ise elektrosprey ile hazır dokusuz yüzeylere (melt blown ve spunbond) etken madde olarak folik asit yüklenmiştir. Üretilen her bir dokusuz yüzeylerin etken madde salım davranışları in vitro ortamında (ISO 105-E04 metoduna göre hazırlanan iki farklı pH ortamı) UV-Vis analizi ile belirlenmiştir. Folik asitin eklenmesi sonucunda SEM analizi ile nanoliflerin çaplarındaki değişiklik ve keçe yüzey morfolojisi, FTIR ve NMR analizleri ile nanolifli yapılarda folik asit yüklemesinin varlığı ve moleküler yapıdaki değişiklik, DSC analizi ile etken madde ve polimer malzemelerin ısıl davranışları ve TGA analizleri ile ısıl bozunma davranışlarında farklılık belirlenmiştir. Biyouyumluluk analizleri ile üretilen dokusuz yüzeylerin hücreye zarar verip vermediği test edilmiştir. FA katkısız PVA-PVP polimeri dışındaki tüm dokusuz yüzey kumaşların hücreye zarar vermediği görülmüştür. Üretilen tüm dokusuz yüzeylerin yapısında FA molekülünün olduğu, çekirdek/kabuk ve FA'nın polimer içine karıştırılması ile üretilen keçelerde FA'nın tespit edilemediği, bu durumun ise polimerin FA'yı gizlemesinden dolayı oluştuğu tespit edilmiştir. FA katkılı tüm dokusuz yüzeylerin ısıl bozunma davranışlarında FA'nın etkisi görülmüştür. Salım davranışları 2 farklı persfektifte değerlendirilmiş olup, bunlardan birisi ani salım diğer ise kontrollü salımdır. Ani salımda en iyi performansı Pro-1 metodu ile üretilen PVA-FA (asidik ter ortamı, %95 salım oranı) nanolif yapıları göstermiştir. Kontrollü salımda ise en yüksek salımın %95,2 salım oranı ile PVA-Kit-FA (alkali ter ortamında), en uzun süreli salımın %93,4 salım oranı ile Pro-1 metodu ile üretilen PCL-FA (alkali ter ortamı) olduğu görülmüştür. En az salımın ise Pro-2 ile üretilen PVA-Alg-Kit-sFA nanolif yüzeylerinde olduğu ve ani salım karakteri gösterdiği görülmüştür.
In this thesis work, the aim was to produce a protective shield by encapsulating folic acid (FA) - vitamin B9, which can decompose under humidity, temperature and UV, and spraying it on nonwoven surfaces, as well as fabricating nanofibers with different compositions, and to investigate its use as a cosmetic skin mask by studying its release behaviour under these conditions. An electrospinning device was used to produce nanofibers containing folic acid by the Pro-1, Pro-2 and Pro-3 methods. In Pro-4 method, folic acid as an active ingredient was loaded onto prefabricated nonwoven surfaces (melt blown and spunbond) using electrospray. The active substance release behaviour of each nonwoven surface was determined by UV-Vis analysis in an in-vitro environment (two different pH environments prepared according to the method ISO 105-E04). The addition of folic acid was used to determine changes in the diameters of the nanofibers with SEM analysis, the presence of folic acid loading in the nanofiber structures with FTIR and NMR analysis and changes in molecular structure, the thermal behaviour of the active substances and polymeric materials with DSC analysis, and differences in thermal decomposition behaviour with TGA analysis. It was tested whether the nonwoven surfaces produced by biocompatibility analysis damage the cell. It was found that all nonwoven fabrics, except PVA-PVP without FA polymer, did not damage the cell. It was found that all nonwoven surfaces prepared have FA molecule in their structure, FA can not be detected in core/shell and Pro-1 method and this is due to the fact that the polymer shields FA. The effect of FA was observed in the thermal degradation behaviour of all nonwoven surfaces with FA. The effects of release were evaluated from two different points of view, one is sudden release and the other is controlled release. PVA-FA (acid sweat medium, 95% release rate) nanofiber structures fabricated by Pro-1 method showed the best performance in sudden release. In controlled release, the highest release was PVA-kit-FA (alkaline sweat medium) with a release rate of 95.2% and the longest sustained release was PCL FA (alkaline sweat medium) prepared by Pro-1 method with a release rate of 93.4%. It was observed that the lowest release occurred on the PVA Alg-Kit -sFA nanofiber surfaces prepared by Pro-2 and exhibited a sudden release character.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Nanolif, elektroçekim, folik asit, ilaç salımı, cilt maskesi, Nanofibers, electrospinning, folic acid, drug release, skin mask

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon