İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü'nde kestane gal arısı(Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu)'nın yayılışının yoğunluk oranınave ekolojik özelliklere göre haritalanması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma ile son yıllarda Bursa Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü (OİM) sınırları içerisinde bulunan kestane sahalarında ciddi boyutlarda zarar yapan Kestane Gal Arısı (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu)'nın zararının üzerine multispekral (çok bantlı) kamera entegre edilmiş İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yoğunluk ve ekolojik özelliklerine göre haritalanması amaçlanmıştır. Bu amaçla İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü (OİM) sınırları içerisinde bulunan saf ve karışık kestane sahaları çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Ülkemizde Kestane Gal Arısı (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) Yalova'da 2014 yılının Nisan ayında ilk kez tespit edilmiştir. Yalova'dan yayılan Kestane Gal Arısı (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde de zarar verdiği tespit edilmiştir. Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu kestane çiçeklerine verdiği zarar nedeniyle önemli bir gelir getirici faaliyet olan kestane balı üretimi için yüksek risk oluşturmaktadır. Daha önce yapılan bir çalışmada Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu zararı nedeniyle balların kompozisyonunda kestane bileşeninde %30 kayıp meydana geldiği, kestane ağaçlarında zararın %40'ı aşması durumunda neredeyse kestane balının üretiminin mümkün olmadığı ortaya koyulmuştur. Ayrıca Kestane Gal Arısı (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) kestane ormanlarında oluşturdukları zarar ile kestane ağaçlarında kurumaya ve ölümlere neden olabilmektedir. Meşcerenin genel görünümüne bakıldığında zarar gözle görülebilmektedir. Bu durumda çalışmamızda bitki vejetasyon indekslerinin kullanılması ile zarar gören bitkiler tespit edilebilmektedir. Bu nedenle çalışmamızda ortofoto üretmek amacıyla İHA ve çok bantlı kamera kullanılmıştır.Belirlenen çalışma alanında İHA ile ortofoto üretmek amacıyla uçuşlar yapılmıştır. Bu çalışmada kullanılan İHA; DJI Matrice 210 V2'dir. İHA'ya üzerine entegre edilen multispektral kamera marka ve modeli ise Micasense RedEdge MX'dir. Multispektral kamera sahip olduğu beş bantın (kırmızı, yeşil, mavi, kırmızı kenar ve yakın kızılötesi) her biri için ayrı olarak ".jpeg" formatında fotoğraflar elde edilmektedir. Her bir uçuş alanından elde edilen fotoğraflar ayrı ayrı olarak Agisoft Metashape Pro yazılımında işlenerek sırasıyla nokta bulutu, sayısal yüzey modeli ve ortofoto üretilmiştir. Oluşturulan beş bantlı ortofotolar üzerinde farklı kombinasyonlar uygulanarak çeşitli indeksler üretilmiştir. Özellikle NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) çalışmada zarar tespitinin yapılıp haritalanmasında kullanılmıştır.
With this study, a multispectral (multi-band) camera integrated Unmanned Aerial Vehicle (Multi-band) camera was integrated into the damage of Oriental chestnut gall wasp (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), which has caused serious damage to chestnut fields within the borders of Bursa Regional Directorate of Forestry İnegöl Forestry Operations Directorate in recent years. It is aimed to be mapped with the vehicle (UAV) according to its density and ecological characteristics.For this purpose, pure and mixed chestnut fields within the borders of İnegöl Forestry Management Directorate were determined as the study area. In our country, Oriental chestnut gall wasp (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) was detected for the first time in April 2014 in Yalova. It has been determined that Oriental chestnut gall wasp (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), which spreads from Yalova, also causes damage within the borders of İnegöl Forestry Management Directorate. Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu poses a high risk for chestnut honey production, which is an important income generating activity, due to the damage it causes to chestnut flowers. In a previous study, it was revealed that due to Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu damage, there was a 30% loss of chestnut component in the composition of honey, and if the damage exceeded 40% in chestnut trees, it was almost impossible to produce chestnut honey. In addition, Oriental chestnut gall wasp (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) can cause drying and death in chestnut trees with the damage they cause in chestnut forests. When looking at the general appearance of the stand, the damage can be seen with the naked eye. In this case, damaged plants can be detected by using plant vegetation indexes in our study. Therefore, in our study, UAV and multi-band camera were used to produce orthophotos.Flights have been made in the determined study area to produce orthophotos with the UAV. The UAV used in this study; It is DJI Matrice 210 V2. The multispectral camera brand and model integrated into the UAV is Micasense RedEdge MX. Photographs in ".jpeg" format are obtained separately for each of the five bands (red, green, blue, red edge and near infrared) of the multispectral camera. The photographs obtained from each flight area were processed separately in Agisoft Metashape Pro software and respectively, point cloud, digital surface model and orthophoto were produced. Various indices were produced by applying different combinations on the five banded orthophotos.Especially, NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) was used in the study to determine and map damage.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kestane gal arısı, insansız hava aracı, multispektral kamera, kestane, haritalama, vejetasyon indeks, Oriental chestnut gall wasp, unmanned aerial vehicle, multispectral camera, chestnut, mapping, vegetation index

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon