Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında bulunan bazı odunsu bitki türleri ile kurulabilecek potansiyel bal ormanı alanlarının belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ülkemiz; zengin bitki örtüsü, farklı iklim ve coğrafik özellikleri ile arıcılığa son derece elverişli bir ortam oluşturmaktadır. Türkiye bulunduğu coğrafya, iklim koşulları ve bitki örtüsü ile ideal bir arıcılık bölgesidir. İstatistiklere bakıldığında ise Türkiye gerek arıcılıkla uğraşanlar gerekse kovan varlığı bakımından üst sıralarda olmasına rağmen bal, propolis, arı sütü gibi üretilen arı ürünleri bakımından birçok ülkeden geride bulunmaktadır. Bursa ili içerisinde 2013-2016 yılları arasında toplamda 725,3 hektar alanda 5 adet Bal Ormanı kurulmuş olup yapılan çalışmalar sonucunda 2016 yılından itibaren bu sayı 17 olmuştur. Bu çalışmamızda, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan bazı odunsu türlerle kurulabilecek Bal Ormanlarının, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) teknolojileri kullanılarak belirlenmesi ve yörede kurulacak bal ormanları ile bölgesel ve ulusal bağlamda elde edilecek gelirin tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Alanların belirlenmesinde gerekli olan kriterlere Bal Ormanı Eylem Planından erişilmiştir. Yapılan analizler sonucunda odunsu türler bazında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bal ormanına konu olabilecek alanlar belirlenmiştir.
Our country, with its rich vegetation, different climate, and geographic features, creates an extremely favorable environment for beekeeping. Turkey has an ideal beekeeping region with climatic conditions and vegetation. Statistics shows that Turkey should apiculture bee products produced, although higher rankings for the presence of both sleeves is situated behind many countries. In this study, it is aimed to determine the Honey Forests, which can be established with some woody species within the boundaries of Bursa Forest Regional Directorate, using Geographical Information Systems (GIS) and Remote Sensing (UA) technologies. The criteria required for the determination of the areas were reached from the Honey Forest Action Plan. It is aimed to estimate the income to be brought to the region and our country. Because of the analyzes, the areas that may be subject to the honey forest within the boundaries of Bursa Forest Regional Directorate were determined based on woody species.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

[No Keywords]

Kaynak

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

20

Sayı

2

Künye