Mürekkep Giderme İşleminin Farklı Atık Kâğıtlar Üzerindeki Etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, ofis (A4), kuşe, oluklu mukavva, NSSC (Nötral sülfit yarı kimyasal hamur), gazete ve karışım kâğıtları üzerine hamurlaştırma işlemleri yapılmıştır. Bu işlemin sonunda ise dövme ve ardından mürekkep giderme işlemi yapılmıştır. İşlem sonunda ise elde edilen test kâğıtlarına ise bazı testler yapılmıştır. Çalışmada, kontrol amaçlı standart yüzdürme metoduna göre mürekkep giderme işlemi yapılmıştır. Bu amaçla, sodyum hidroksit, hidrojen peroksit, sodyum silikat, oleik asit ve kalsiyum klorür ingede metoduna göre uyarlanarak kullanılmıştır.
In this study, pulp processes were carried out on office (A4), coated, corrugated board, NSSC (Neutral sulphide semi-chemical pulp), newspapers and blend papers. At the end of this process, beating followed by deinking. At the end of the process, some tests were made on the test papers obtained. For this purpose, sodium hydroxide, hydrogen peroxide, sodium silicate, oleic acid and calcium chloride were used according to the method of ingede.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mühendislik, Kimya, Orman Mühendisliği

Kaynak

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

1

Künye