SINIRIN YASAL “KAÇAK”LARI: MAKEDONYALI KAÇAK GELİNLER

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türkiye hedefli Balkan göçlerinin, siyasi ve ekonomik sebeplere bağlı olarak geliştiği iddiaları, günümüz şartlarında kapsayıcı bir açıklama olmaktan çıkmıştır. Zira Balkanlardan Türkiye’ye yönelen göçlerin başlıca motivasyonları arasında artık sosyo-kültürel etmenleri de saymak gereklidir. Çalışma, Makedonyalı Türk kadınlarının evlilik aracılığıyla Türkiye’ye göç ettikleri iddiasını ortaya koymaktadır. Buna bağlı olarak da çalışma, Makedonyalı kadınların göç süreç ve göç kararlarını konu edinmekte, kaçarak gelin gelme ve sınır aşarak evlenme gibi iki olgu üzerinden de kaçma ve sınır terimlerine yeni okumaların getirilmesi gerektiği fikrini ileri sürmektedir. Tekirdağ İli, Ergene ilçesine evlilik göçü ile göç etmiş Makedonyalı Türk kadınlar, çalışmanın araştırma topluluğunu oluşturmaktadır. Kadınlarla yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşülen 31 göçmen gelin içerisinden sekizi ile ise derinlemesine görüşmeler yapılmış, kaçarak gelin gelme süreçleri ve göç kararları kendi anlatıları üzerinden okunmaya çalışılmıştır. Görüşmelerde elde edilen başlıca bulgular, Balkanların klasik göç kategorilerine kadın göçlerinin eklendiğini, birer gelin olarak kadınların kendi başlarına göç edebildiklerini, göç kararlarında geride bırakılan/gidilen ülkelerin itici/çekici faktörlerinden ziyade ailevi tavır alışların ve/veya uzun süre alan evlilik süreçlerinin etkili olabildiğini göstermektedir.
The claims that migrations from Balkans to Turkey are due to political and economic reasons are not comprehensive regarding conditions today. Socio-cultural factors should also be mentioned as a motivation for migrations from Balkans to Turkey. This study claims that Macedonian Turkish women migrate to Turkey through marriage. Accordingly, the study focuses on Macedonian women’s decision and process of migration and suggests that there is a need for new readings of elopement and borders depending on two notions as running away (elopement) to Turkey to get married and cross border marriages. The sample of the study is women who migrated to Ergene, Tekirdağ due to their marriages. The topic of the study is cross-border marriage of these women who eloped to get married. Semi-structured interviews were held with these women. Eight out of thirtyone women interviewed were interviewed in depth. The process of their elopement and their decision to migrate were examined through their narration. Main findings of the interviews show that women migration is added to the Balkans’ classical migration categories, that women can migrate on their own as brides, and that families taking an attitude and/or long process of marriage preparations rather than the push/pull factors of home/destination countries play an important role while taking migration decision.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

[No Keywords]

Kaynak

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

40/2

Künye