Tünel yangınlarının modellenmesi ve etkin parametrelerin modellemedeki gerçekçiliğinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Bursa Teknik Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bütün dünyada taşıt trafiğindeki artış oranı sebebiyle karayolu tünellerinin inşası ve karmaşıklığı giderek artmaktadır ve tünellerin güvenliği devlet adamları, araştırmacılar ve mühendisler arasında ilgi odağı olmuştur. Geçtiğimiz yıllarda karayollarında oluşan çok sayıdaki ölümcül yangınlar sonucu, karayolu görevlilerinin tünellerdeki can güvenliğini sağlamaları yönünde oldukça yüksek bir taleple karşılaşmaktadır. Bilgisayar simülasyonu, oluşan farklı yangın koşulları ile ilgili bilgi edinmek, tahminde bulunmak ve kurtuluş planı hazırlamak açısından en ekonomik, en etkili ve en esnek metottur. Bundan dolayı bu çalışmada tünellerde oluşan taşıt (vehicle) ve havuz (pool) yangınları sonuçlarını analiz etmek amacıyla FDS (Yangın Dinamiği Simülatörü) yazılımı kullanılmıştır. Ayrıca, tünellerdeki cebri eksenel havalandırma sistemleri ve taşıt ve havuz yangınlarındaki Isı Salımı Hızı arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. Cebri havalandırma etkileri büyük ölçüde yangın yükü çeşidine bağlı olduğundan, farklı yangın çeşitleri ayrı ayrı değerlendirilerek sonuçlar farklı yangın tiplerinin her biri için sunulmuştur.
Due to the increasing rate of vehicle traffic and limited real estate, the construction and complexity of road tunnels are substantially increasing throughout the world and safety of them has become an important concern among officials, researchers and engineers. As a result of multiple-death fires that have occurred in past years in highway tunnels in the world; there is a growing demand on public highway officials to meet a minimum standard for life safety in tunnels. Computer simulation is one of most economical, impressive and flexible methods to get the knowledge about fire processes and to predict and prepare a rescue plan under different conditions. So, in this study the capability of FDS (Fire Dynamic Simulator) used to simulate a vehicle fire and pool fire in a tunnel to analyze the consequences. Besides the relationship between forced longitudinal ventilation and ISH (Isı Salım Hızı) for vehicle and pool fires (fuel spillage, etc.) in tunnels tried to determined. As the effects of forced ventilation vary substantially depending on the type of fire load, different types of fire considered separately. Results presented for different fire sources.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Makine Mühendisliği, Mechanical Engineering

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon