PVA/ Amberlit IRA 743 Hibrit Membran İle Endüstriyel Atık Sudan Bor Giderimi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, pervaporasyon prosesi ile endüstriyel atık sudan borun uzaklaştırılması incelenmiştir. Bu işlem için Saf PVA ve Amberlit IRA 743 katkılı PVA membranlar hazırlanmıştır. SEM analizinde, saf membranlarda yoğun ve homojen bir yapı gözlenirken, katkılı membranda Amberlit IRA 743 dağılımı açıkça görülmektedir. Amberlit IRA743 ilavesinin ve çapraz bağlanmanın membranın kimyasal bağ yapısında meydana getirdiği değişimler Fourier dönüşümlü kızılötesi (FTIR) spektroskopisi ile belirlenmiştir. Membranların suya karşı ilgisi şişme testi ile belirlenirken, yüzey hidrofilikliği temas açısı ölçümleriyle araştırılmıştır. Sıcaklığın ve Amberlit IRA 743 yükleme oranının membranın ayırma performansına etkisi incelenmiştir. Sıcaklığın artması suyun akısını artırırken bor giderimine önemli bir etkisi olmamıştır. Amberlit IRA 743 miktarının artması ile suyun akısı azalırken bor giderimi artmıştır. PVA/Amberlit IRA 743 membranların endüstriyel atık sulardan bor gideriminde yüksek ayırma performansı gösterdiği ve %99’dan daha fazla oranda bor giderildiği tespit edilmiştir.
In this study, the removal of boron from industrial wastewater was investigated by the pervaporation process. Pristine PVA and Amberlite IRA 743 doped PVA membranes have been prepared for this process. In the SEM analysis, while the dense and homogeneous structure was observed in pristine membranes, Amberlite IRA 743 distributions in doped membrane were seen clearly. The changes in the chemical bond structure of the membrane that is caused by the addition of Amberlite IRA 743 and cross-linking were determined by Fourier transform infrared (FTIR). While the affinity of the membranes on water was determined by the swelling test, the surface hydrophilicity was investigated by contact angle measurements. The effects of temperature and Amberlite IRA 743 amount were investigated on separation performance. While the increase in temperature increased the water flux, it did not have a significant effect on boron removal. While the water flux decreased, the boron removal increased with the increase of Amberlite IRA 743 amount. It has been determined that PVA Amberlite IRA 743 membranes show high separation performance in boron removal from industrial wastewater and more than 99% boron is removed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bor, Endüstriyel atık su, PVA, Amberlit IRA 743, Pervaporasyon, Boron, Industrial wastewater, Pervaporation

Kaynak

Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

4

Künye