DOĞAL YOL İLE HAVALANDIRILAN BİR SANAYİ KURULUŞUNDA ISIL KONFOR İNCELEMESİ VE GİYSİ FAKTÖRÜ, METABOLİK ORAN, ÇALIŞAN AĞIRLIĞININ KONFORA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada otomotiv sektöründeki firmanın termal konfor şartları ve çalışan kilosu, giysi yalıtım faktörü, metabolik oranın termal konfor üzerinde etkilerini incelenmiştir. Konfor ölçümleri 6 bölümde yapılmıştır. Ölçümlerin yapıldığı bölümler kalıphane, kaynak, pres, boya, montaj ve boyahane bölümleridir. Ölçümler DELTA OHM 52.1 marka ekipmanlar ve yazılımı ile yapılmıştır. Giysi faktörü ölçümlerde 0,8 clo olarak alınmıştır. Metabolik oran değerleri bölümlerine bağlı olarak düşük 100 W/m2 ve orta 135 W/m2 değerler olarak kabul edilmiştir. Giysi faktörü etkisinin incelenmesinde değerler 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 clo olarak seçilmiştir. Çalışma sonucunda fabrika içinde termal konfor bakımından en iyi ve kötü bölümün sırasıyla lojistik ve kalıphane olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların düşük giysi faktörü değerlerinde özellikle iş yoğunluğunun yüksek olmadığı sabah saatlerinde ortamı daha konforlu hissettikleri görülmüştür. Çalışmada dikkate değer bir sonuç olarak ağırlığı 80 kg’ın üzerindeki kişilerin ortamı daha sıcak hissettikleri yapılan anket sonucu belirlenmiştir. Yüksek metabolik oranda çalışan kişilerin düşük metabolik oran gerektiren işlerle değişimli çalışmasının konfor hissi bakımından önemli olduğu tespit edilmiştir.
In this study, the thermal comfort conditions of the company in the automotive sector and the effects of working weight, clothing factor, metabolic rate on thermal comfort were investigated. Thermal comfort measurements were done in 6 divisions. The divisions that the measurements were done are molding, welding, pressing, dye house, assembling and logistic. The measurements were done via DELTA OHM 52.1 labeled equipments and software. The clothing factor is taken as 0,8 clo during measurements. Metabolic rates varies between low 100 W/m2 and medium 135 W/m2 ratios depending to their divisions. During examination of the clothing factor, the rates were selected as 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 clo. As a result of the study, it was determined that the best and worst thermal comfort in the factory are respectively logistics and molding. On low ratio clothing factor, employees feel more snug especially during morning hours as workload is not high was seen. During the research, the people whose weight are over 80 kg. feel surrounding much more hot was determined as significant finding as the conclusion of survey. The importance of alternate shift between the employees work with high metabolism ratio and the employees work with low metabolism ratio ascertained.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Mühendislik, Kimya, İnşaat Mühendisliği, Mühendislik, Elektrik ve Elektronik, Çevre Mühendisliği, Mühendislik, Jeoloji, Endüstri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Mühendislik, Makine, Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test, Metalürji Mühendisliği

Kaynak

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

23

Sayı

3

Künye