Investigation a Fuzzy Logic-based Controller for Step-up Converters

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Considering the increasing use of intelligent DC-DC converters especially in Renewable Energy Sources (RESs) applications, designing a proper control system is important and can increase the efficiency and reliability. In normal operating conditions, each DC-DC power converter structure, often has a constant voltage control loop in the converter output and a duty cycle controller in the semiconductor power switch side of the converter. The classical methods have a proportional–integral–derivative (PID) controller in their feedback control loop. The problem with these controllers is that in non-linear systems such as DC-DC converters, their behavior is only optimal at the point of operation of the system. A fuzzy logic controller can be used to improve their behavior in large signal variation scenarios. In addition, the behavior of the system in normal conditions and in the event of an error in the converter, has a significant improvement. In this paper, the principles of fuzzy logic are used to control the Boost converter. Since the output voltage of the converter should be stable against system errors such as noise, load changings, and input voltage variations, the novelty of the designed fuzzy controller is based on the input-output information of the previous designed controllers as well as the experimental knowledge based on the timedependent variables. By using the fuzzy logic controller, the system parameters will be stable against these volatilities. Performance conditions are simulated using MATLAB software.
Akıllı DA-DA Dönüştürücülerinin özellikle yenilenebilir enerji kaynakları (RES) uygulamalarında artan kullanımı göz önünde bulundurulduğunda, uygun bir kontrol sistemi tasarımı, verim ve güvenilirlik açısından son derece önemlidir. Normal çalışma koşullarında, her DA-DA güç dönüştürücü yapısı, genellikle dönüştürücü çıkışında sabit bir gerilim kontrol bloğuna ve dönüştürücünün yarı iletken güç anahtarı tarafında bir görev döngüsü kontrolü bloğuna sahiptir. Klasik yöntemlerde, geri besleme kontrol döngülerinde orantılı-integral türev (PID) kontrolörü kullanılmaktadır. Bu kontrolör ile ilgili temel sorun, DA-DA dönüştürücüler gibi doğrusal olmayan sistemlerde, davranışlarının yalnızca sistemin çalışma noktasında en uygun olmasıdır. Bulanık mantık denetleyicisi, bu tür sistemlerin büyük sinyal değişimi senaryolarındaki davranışlarını iyileştirmek için kullanılabilir. Ek olarak, normal şartlarda ve dönüştürücüde bir hata olması durumunda, sistemin davranışında önemli bir iyileşme görülmektedir. Bu çalışmada, yükseltici dönüştürücüyü kontrol etmek için bulanık mantık ilkeleri kullanılmıştır. Dönüştürücünün çıkış gerilimi, gürültü, yük değişimleri ve giriş gerilimi değişimleri gibi sistem hatalarına karşı kararlı olmalıdır. Tasarlanan bulanık denetleyicideki yenilik, bu denetleyicinin daha önce tasarlanan kontrolörlerin giriş-çıkış bilgisine ve deneysel olarak zamana bağlı değişkenlere dayanmasıdır. Bulanık mantık denetleyicisini kullanarak, sistem parametreleri bu oynamalara karşı kararlı olması sağlanmaktadır. Performans koşulları MATLAB yazılımı kullanılarak benzetilmiştir. Anahtar Kelimeler: DA-DA dönüştürücüsü, Yenilenebilir enerji uygulamaları, Yüksek kazançlı dönüştürücüler, Yükseltici yapılar.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

[No Keywords]

Kaynak

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

17

Künye