Nişasta konsolidasyon döküm yöntemi ile atık yumurta kabuğu kullanılarak gözenekli kalsiyum silikat üretimi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Bursa Teknik Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Tez çalışması kapsamında atık tavuk yumurta kabuğu ve silika kullanılarak nişasta konsolidasyon tekniği ile kalsiyum silikat esaslı biyoseramik malzemelerin üretimi gerçekleştirilmiştir. Yumurta kabuğundan biyoseramik sentezi sürecinde bileşimde kulllanılan silika miktarının ve sisteme kaolen takviyesinin elde edilen faz bileşimi üzerine etkisi incelenmiştir. Sinterleme çalışmaları 3°C/dakika sinterleme hızı uygulanarak, 1100?1300°C aralığında ve 2 saat süreyle gerçekleştirilmiştir. Sinterleme öncesi ve sonrası boyut (çap ve kalınlık) ölçümleri yapılarak % sinterleme çekmeleri hesaplanmıştır. Üretilen numunelerin x-ışını kırınım yöntemiyle faz bileşimi, taramalı elektron mikroskobuyla içyapı özellikleri ve Fourier Dönüşümlü Kızılötesi spektroskopisi ile kimyasal yapıları incelenmiştir. Tasarlanan bileşim ve sinterleme süresine bağlı olarak yapıda farklı fazların oluştuğu belirlenmiştir. Faz analizi sonuçları incelendiğinde her bir tasarımda kalsiyum silikat veya larnite fazlarının oluştuğu ancak koşullara ve bileşime bağlı olarak wollastonit gibi farklı fazların da yapıda oluşabildiği belirlenmiştir. Tasarlanan stokiyometrik dikalsiyum silikat bileşimindeki numunelerin 1250°C sıcaklıkta 2 saat süre ile sinterlenmesi sonucu yapıda sadece dikalsiyum silikat fazının oluştuğu tespit edilmiştir.
In this thesis work, calcium silicate-based bioceramic materials were produced with starch consolidation technique using waste chicken eggshell and silica. The effect of the amount of silica used in the composition in the process of bioceramic synthesis from eggshell and kaolin reinforcement to the system on the phase composition achieved was investigated. Sintering studies were carried out by applying a 3°C/min sintering rate, between 1100-1300 °C and 2 hours. Sintering shrinkage % was calculated by measuring the size (diameter and thickness) of the samples before and after sintering. The phase composition of the samples was investigated using the x- ray diffraction method, microstructure development was investigated with a scanning electron microscope, and chemical structures were examined with Fourier Transform Infrared spectroscopy. It was determined that different phases were formed in the structure depending on the designed composition and applied sintering conditions. When the phase analysis results were examined, it was determined that calcium silicate or larnite phases were formed in each design, but depending on the conditions and composition, different phases such as wollastonite could also be formed in the structure. It was determined that only the dicalcium silicate phase was formed in the structure as a result of sintering the samples with the designed stoichiometric dicalcium silicate composition at 1250°C for 2 hours.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mühendislik Bilimleri, Engineering Sciences

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon