Ovacık (Karabük) ve Çevresinin Floristik Özellikleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Araştırma alanı Karabük ilinin Ovacık ilçesini ve yakın çevresindeki köyleri kapsamaktadır. Araştırma alanında 2015-2016 yılları arasında toplanan 283 bitki örneğinin değerlendirilmesi ile 58 familyaya ait 163 cins ve 237 tür ve tür altı takson tespit edilmiştir. Endemik bitkilerin sayısı 15'tir (%6.33). Taksonların % 10'u İran-Turan, %12'si Akdeniz ve %18'i Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgeleri elementi olup %59'u çok bölgeli ve bilinmeyen taksonlardan oluşmaktadır. En fazla takson sayısına sahip familyalar Fabaceae, Asteraceae ve Lamiaceae'dir
The research area is situated in Ovacık district and its villages located nearby in Karabük province. In research area, during the period of 2015-2016 283 plant specimens were collected and 58 families, 163 genus and 237 specific and intraspecific taxa were identified. Fifteen (6.33%) of endemic species were found. Phytogeographical regions of identified species are 10% of Irano-Turanian, 12% of Mediterranean and 18% of Euro-Siberian elements and 59% of unknown and cosmopolits. The most common families regarding to species richness are Fabaceae, Asteraceae and Lamiaceae

Açıklama

Anahtar Kelimeler

[No Keywords]

Kaynak

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

2

Künye