Bağlayıcı püskürtme tekniği ile üretilmiş gözenekli alçı yapıların ses yutma davranışlarının incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Bursa Teknik Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Alışveriş merkezleri, konutlar, hastaneler ve fabrikalar gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu iç mekân çözümlemelerinde karşılaşılan en önemli sorunların başında gürültü kontrolü gelmektedir. Bu gibi kalabalık alanların tasarımları esnasında, ortamda titreşerek akustik kaliteyi düşüren arka plan gürültüsünün ses yutucu malzemeler kullanılarak sönümlenmesi sıklıkla başvurulan gürültü kontrol yöntemlerinden bir tanesidir. Bu çalışmada, gözenekli alçı yapıların ses yutma potansiyelini araştırarak, özellikle kalabalık iç mekân uygulamaları için alternatif bir ses yutucu yapı önerilmiştir. Eklemeli Üretim yöntemlerinden Bağlayıcı Püskürtme Tekniği (Binder Jet) ile üretilmiş kapalı ve açık (BCC, Gyroid ve Octet) birim hücre yapısına sahip gözenekli alçı metamateryellerin ses yutma davranışları deneysel olarak araştırılarak hücre yapısının, porozitenin ve kalınlığın ses yutma katsayısı üzerindeki etkileri ortaya konmuştur. Ayrıca, üretilen gözenekli alçı yapıların ses yutma davranışlarını öngörmek ve deneysel çalışmalara yol göstermek amacıyla sayısal analizler yapılmıştır. Bununla birlikte, gözenekli yapıların ses yutma davranışlarını etkileyen akış direnci ve kıvrımlılık gibi temel parametreler ile ilgili fikir sahibi olabilmek amacıyla, açık hücre yapıları için sayısal akış analizleri yapılmıştır. Yapılan deneysel ve sayısal çalışmalar neticesinde, gözenekli yapıda üretilen alçı numunelerinin, gözeneksiz referans numune ile kıyaslandığında, belirgin bir ses yutumu sağladığı görülmüştür. Bunun yanı sıra, açık hücre formundaki alçı numunelerin, kapalı hücre formuna göre çok daha etkin ses yutma davranışı sergilediği gözlenmiştir. Açık hücre yapıları içerisinde, Octet birim hücre yapısına sahip alçı numunelerin daha yüksek ses yutma performansı gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, BCC, Gyroid ve Octet birim hücre yapılarına sahip numunelerin her biri için porozite artışı ile ses yutma davranışının kötüleştiği belirlenmiştir. Sayısal akış analizleri sonucunda, bu durumun temel sebebin, artan porozite ile hücre yapılarının akış direnci ve kıvrımlılık düzeylerinin azalması olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, BCC, Gyroid ve Octet birim hücre yapıları için, kalınlık artışının ses yutma katsayısı-frekans eğrisinde düşük frekanslara doğru bir etkinlik sağladığı ve maksimum ses yutma katsayısı değerinin daha düşük frekanslarda ortaya çıktığı görülmüştür.
Noise control is one of the most important problems faced in the interior space analyses for the places like malls, houses, hospitals and factories in which there are dense human crowds. In designing these kinds of crowded spaces, using sound-absorbing materials in order to decrease the background noises which reduce the acoustic quality is one of the most frequently used methods. In this study it will be focused on an alternative sound-absorbing structure for crowded interior space activities by investigating sound absorption potential of gypsum materials which have various cell structures. Sound-absorbing behaviours of closed-cell and open-cell-structured gypsum materials (BCC, Gyroid and Octet) produced through binder jetting technique which is one of the additive manufacturing methods have been experimentally examined and the effects of cell structure, porosity and thickness on sound absorption coefficient have been presented. With the aim of predicting the sound-absorbing behaviours of porous gypsum structures and of leading the experimental studies to be conducted, numerical analyses have been made. Besides, in order to have an opinion about basic parameters such as flow resistance and tortuosity, numerical flow analyses for open-cell structures have been made. As a result of the experiments carried out and the numerical analyses made, it has been seen that the gypsum samples produced in porous structures, in comparison to non-porous reference sample, provided a substantial sound absorption. Also, it has been observed that open-cell gypsum samples are much more efficient in terms of sound absorption and among the open-cell structures, Octet unit cell structured gypsum samples have the highest sound-absorbing capacity. It has been detected that in each of the samples who have BCC, Gyroid and Octet unit cell structures, sound absorption behavior was deteriorated with the increase in porosity. As a result of the numerical flow analyses, it has been observed that the main reason for that was the decrease in the flow resistance of cell structures and in tortuosity due to the increase in porosity. Lastly, it has been observed that in BCC, Gyroid and Octet unit cell structures, increase in thickness causes sound absorption coefficient - frequency curve to shift to low frequencies and the maximum sound absorption coefficient value occurs at lower frequencies.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Makine Mühendisliği, Mechanical Engineering

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon