SCADA üzerinden bir adaptif kontrol uygulaması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Bursa Teknik Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu tez çalışmasında, adaptif kontrol çeşitleri incelenmiş ve bant hız kontrolü sağlanmıştır. Matlab üzerinden bir motorun konum kontrolü adaptif şekilde modellenmiştir. Üç adet istasyona ait otomasyon sistemi için bir SCADA yazılım arayüzünün WinCC Flexible nesne tabanlı programlama yazılımı ile tasarımı ve kontrolü, sistem elemanları ile birlikte ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bu sistem, boşaltım ve taşıma, işleme, test ve ayırma olmak üzere üç istasyondan oluşmaktadır. Bilgisayar ile sistem arasındaki veri alışverişi, seri haberleşme portu üzerinden PLC ile sağlanmaktadır. Sistemin ana PLC yazılımına göre tasarlanan SCADA arayüzünde, işlem yapılan malzemenin istasyonlardaki durumları gerçek zamanlı olarak gösterilmektedir.
In this study, adaptive control types are studied and speed control of the band is achieved. Position control of a motor is modeled in adaptive way by using Matlab. Designing and controlling of a SCADA software interface for an automation system belonging to three different stations are described in detail by using WinCC Flexible object oriented programming software. This system is composed of three stations of unloading and carrying, processing, test and separation. Data transferring between the computer and the system was carried out by PLC (Programmable Logic Controller) via serial communication port. On the designed SCADA interface, conditions of processing material at the stations are shown at real time according to basic PLC program.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mekatronik Mühendisliği, Mechatronics Engineering

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon