ÜRÜN GELİŞTİRME EKİP YAPISININ ÜRÜN GELİŞTİRME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTOMOTİV YAN SANAYİİNDE BİR SAHA ARAŞTIRMASI

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren firmalarda, ürün geliştirme ekip yapısının ürün geliştirme performansı üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesi amacıyla hazırlanan anket, İstanbul ve Gebze'de faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli 51 firmaya uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS istatistik programında faktör, güvenilirlik, korelasyon ve regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, ürün geliştirme ekibinin yapısının bileşenleri olan; çapraz fonksiyonel ekipler, ekip üyelerinin ortak konumlandırılması, yetkilendirilmiş ekip ve ekip kararlılığının, ürün geliştirme performansını pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilediği görülmüştür
In this study, a questionnaire study is carried out to show the effects of the product development team structure on the product development performance in the firms operating in the automotive sub-industry. The questionnaire, which is prepared to obtain research data, is applied to 51 medium and large scale companies operating in Istanbul and Gebze. The obtained data from the questionnaire were evaluated by factor, reliability, correlation and regression analysis in SPSS statistical program. According to obtained the results from the study, the components of the structure of the product development team; crossfunctional teams, co-location of team members, empowered team and team stability have affected product development performance positively and significantly

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarımsal Ekonomi ve Politika, Ziraat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği

Kaynak

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

18

Sayı

1

Künye