ENERGY AND ENVIRONMENTAL EVALUATION OF A PCM WALL COVERED WITH NOVEL TRIPLE GLASS

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Research was conducted to investigate the performance of phase change material (PCM) walls for solar space heating. The PCM walls were consisted of brick walls, plasterboards containing PCMs and novel triple glazing units. South façade of a test room was constructed using the PCM walls for heating the test room with solar thermal energy. The overall efficiency of the PCM walls was experimentally determined on a monthly basis. In addition to experimental analysis, a theoretical energy analysis of the PCM walls based on 10-year mean meteorological data was performed to provide a more general conclusion about the performances of the PCM walls. Besides, reduction in CO2 from the test room owing to PCM wall was also calculated. Theoretical analysis results showed that, the reduction of CO2 emission on a monthly basis varied from 57 to 7% during the heating period. Heating period is from October through May. Reduction of CO2 emission was 16% on an annual basis.
Bu çalışma güneşle boşluk ısıtmak için faz değişim maddeli duvarın ısıl performansını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Faz değişim maddeli duvarlar, tuğla duvar, faz değişim maddesi içeren sıva levhası ve yeni tasarı üçlü cam bileşenlerinden oluşmaktadır. Deney odasının güneş enerjisi ile ısıtılması için deney odasının güney cephesi FDM duvar kullanılarak inşa edilmiştir. FDM duvarın toplam verimi aylık bazda deneysel olarak saptanmıştır. Deneysel analize ek olarak FDM duvarın performansı hakkında daha genel bir sonuç elde etmek için on yıllık ortalama meteorolojik verilere dayanan teorik enerji analizi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, PCM duvardan kaynaklı test odasındaki CO2 azalması da hesaplandı. Teorik analiz sonuçları gösterdi. Teorik analiz sonuçları CO2 emisyonundaki azalmanın ısıtma periyodu süresince aylık bazda %57’den %7’ye kadar değiştiği göstermektedir. Isıtma periyodu Ekim ayından Mayıs ayına kadardır. CO2 emisyonundaki azalma yıllık bazda %16’dır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

[No Keywords]

Kaynak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

1

Künye