Polimer kompozit esaslı Li-ion batarya paketlerinin geliştirilmesi ve özelliklerinin araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Bursa Teknik Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde elektrikli otomobillerin öneminin artmasıyla birlikte, otomobil firmalarının elektrikli araçlar üzerinde yaptıkları çalışmalar her geçen gün artmaktadır. Bu doğrultuda batarya kapasitelerinin arttırılması ve araçların hafifletilmesi ile ilgili çalışmalar üzerine yoğunlaşılmıştır. Gelecekte elektrikli otomobillerin geleneksel yakıt motorlu araçların yerine geçmesi için bu engel aşılmalıdır. Bu yönde yapılan çalışmalardan biri de toplam araç ağırlığının azaltılmasıdır. Araç ne kadar hafif olursa elektrik motorunun harcayacağı enerji azalacak ve bataryalardaki enerji daha uzun zamanda tükenecektir. Bu çalışmanın amacı yüksek termal iletkenliğe sahip bor nitrür (BN) ve alüminyum nitrür (AlN) katkılı poliamid 6 (PA6) polimer kompozitin geliştirilmesi ve özelliklerinin araştırılmasıdır. Polimer kompozit esaslı Li-ion batarya paketi, geleneksel alüminyum batarya paketlerine göre ağırlık açısından büyük avantaj sağlaması öngörülmektedir. Bu çalışmada farklı oranlarda AlN ve BN katkıları kullanılarak PA6/AlN/BN hibrit polimer kompozitler üretilmiştir. Ekstrüzyon yöntemi ile filament olarak üretilen kompozitler sonraki aşamada granül üretim hattında granül haline getirilmiştir. Son aşamada ise elde edilen granüller, basınçlı kalıplama yöntemi ile 4 mm ve 0,5 mm kalınlıklarında plakalar halinde şekillendirilmiştir. Tez kapsamında katkıların polimer içerisindeki dağılımı incelenmiştir, ısıl iletkenlik, elektriksel iletkenlik ve mekanik özellikleri karakterize edilmiştir ve bu özellikler arasındaki bağlantılar belirlenmiştir. PA6'nın mekanik özelliklerinin katkı ile birlikte düştüğü gözlemlenmiştir.Yapıya katkı eklendiğinde çekme dayanımı ve kopma uzaması değerlerinde hızlı bir düşüş gözlemlenmiştir. Katkı oranı arttıkça kopma uzaması değeri düşmektedir. Katkılar ile birlikte PA6'nın elektriksel iletkenlik değerinde az oranda artış bulunmaktadır. En yüksek elektriksel iletkenlik değeri hacimce %50 katkılı kompozit için elde edilmiştir. PA6/AlN/BN hibrit katkılar ile PA6'nın termal iletkenlik değerinde beş kata yakın bir artış sağlanmıştır. En yüksek termal iletkenlik değeri 1,040 W/m.K ile hacimsel olarak %50 AlN/BN katkısı içeren kompozitte elde edilmiştir. PA6 matris içerisinde AlN/BN katkılarının homojen dağılımı elde edilmiştir. Yapı içerisinde katkıların topaklanması gözlemlenmemiştir. PA6/AlN/BN hibrit polimer kompozitlerin FTIR analizi sonuçlarına göre PA6, AlN ve BN yapıları açıkça gözlemlenmektedir. DSC analiz sonuçlarına göre, PA6/AlN/BN polimer kompozitlerin erime ve camsı geçiş sıcaklıklarının BN ve AlN katkılarının varlığından etkilenmedikleri görülmektedir.
Today, with the increase in the importance of electric cars, the work of the car companies on electric vehicles is increasing day by day. In this respect, studies on increasing battery capacities and lightening of vehicles have been focused on. This obstacle must be overcome in order for electric cars to replace traditional fuel-powered vehicles in the future. One of the studies conducted in this direction is to reduce the total weight of the vehicle. If the vehicle becomes lighter, the electric motor spends less energy, and energy of the battery is consumed in the long time. The aim of this study is to develop and investigate the properties of polyamide 6 (PA6) polymer composite filled with high thermal conductivity boron nitride (BN) and aluminum nitride (AlN). The polymer composite-based Li-ion battery pack is foreseen to provide a major weight advantage over conventional aluminum battery packs. In this study, PA6/AlN/BN hybrid polymer composites were produced by using different ratios of AlN and BN additives. Composites produced as extruded filaments were extruded into granules in the granular production line. In the final stage, obtained granules were shaped into plates of 4 mm and 0.5 mm thickness by compression molding method. In the thesis, the distribution of the additives in the polymer was investigated, thermal conductivity, electrical conductivity and mechanical properties were characterized and the relationships between these properties were determined. It has been observed that the mechanical properties of PA6 decreased together additives. When additives was added to the structure, a rapid decrease in tensile strength and elongation at break values was observed. As quantity of additives rate increases, the elongation at break value decreases. There is a slight increase in electrical conductivity of PA6 with additives. The highest electrical conductivity value was obtained for composite containing 50 vol% additives. With the addition of AlN/BN hybrid additives, the thermal conductivity value of PA6 is increased up to five times. The highest thermal conductivity value was obtained in the composite containing 50% AlN/BN by volume with 1,040 W/m.K. Homogeneous distribution of AlN/BN additives in PA6 matrix was obtained. No agglomeration of the additives was observed in the structure. According to FTIR analysis of PA6/AlN/BN hybrid polymer composites, PA6, AlN and BN structures are clearly observed. According to DSC analysis results, melting and glass transition temperatures of PA6/AlN/BN polymer composites are not affected by the presence of BN and AlN additives.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Polimer Bilim ve Teknolojisi, Polymer Science and Technology

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon