Effect of Cold Rolling Reduction Rate on Corrosion Behaviour of Twin-roll Cast 8006 Aluminium Alloys

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Alüminyum malzemelerin, korozyon direnci ve hafiflik gibi harika özelliklerinden dolayı, otomotiv sektöründe kullanımı son yıllarda önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle ısı eşanjörü (heat exchanger) elemanı olarak 3003, 8006 grubu hadde alüminyum alaşımlarının kullanımı, eşanjörlerin korozif bir sıvı ortamı içermesinden dolayı ve bu malzemelerin korozyon özelliklerinden dolayı tercih edilmektedir. Bu çalışmada, ikiz merdane sürekli döküm yöntemi ile elde edilen 8006 grubu alüminyum alaşımlarının korozyon özelliklerine soğuk haddeleme ezme oranının etkisi incelenmiştir. 8006 Alüminyum alaşımı, öncelikle soğuk deformasyon haddesi olan ikiz merdanelerin arasına 8.5 mm kalınlıkta levha olarak döküldü ve ardından 550 ila 600 oC arasında homojenleştirme tavlamasına tabi tutuldu. Hemen ardından ezme oranı farklı olan iki haddeleme işlemine tabi tutularak sırasıyla, %94 ve %98 oranında bir ezme işlemi uygulandı. Nihai olarak, 400 oC ila 450 oC arasında bir sıcaklıkta normalizasyon tavlamasına maruz bırakıldı. Elde edilen numunelerin yüzeyi, 1 M NaCI + H2O2 içeren çözeltide korozyon testleri (açık devre potansiyeli ölçümü ve polarizasyon eğrileri eldesi) öncesi ve sonrası, stereo mikroskop ile yüzey görünümü analizine tabi tutuldu ardından 3B yüzey pürüzlülük ölçümü yöntemi kullanılarak, yüzey pürüzlülüğü analizi gerçekleştirildi. Elde edilen sonuçlara göre, soğuk deformasyon işlemine bağlı olarak uygulanan farklı ezme oranındaki artışın ikiz merdane sürekli döküm yöntemi ile elde edilen 8006 alüminyum alaşımlarının korozyon davranışında azalmaya bağlı olarak, korozyon direncinin arttığını göstermiştir
Utilization of aluminum alloys in the automotive industry takes a crucial role in recent years due to their excellent properties such as corrosion resistance and light weight. 3003 and 8006 aluminum alloys have been particularly used as a heat exchanger compartment due to their corrosion resistance feature which has a perfect match for a heat exchanger fin stocks and a destructive salty environment in this car’s part. In the present work, an effect of cold rolling reduction (CRR) rate on the corrosion twin-roll cast 8006 aluminium alloys was investigated. Firstly, the aluminium alloy was submitted to twin-roll casting process to achieve 8.5 mm thickness sheet. Then, homogenization annealing was applied between 550 °C and 600 °C. Subsequently, two cold rolling routes were subjected at different CRR rates of 94% and 98%, respectively. Finally, the aluminium sheets were annealed between 400 °C and 450 °C for 60 min. in a furnace for electrochemical corrosion tests. Electrochemical corrosion tests were performed in 1 M NaCl and H2O2 solution, and open circuit potential and polarization curves were successfully achieved. The surface features of the specimens before and after corrosion tests were assessed using stereomicroscopy and 3D profilometer. Based on the results, an increase in the various CRR rates depending on cold rolling route applied decreases the corrosion resistance of the twin-roll cast 8006 aluminum alloys. Thus, they could be very versatile materials for heat exchanger fin stock materials

Açıklama

Anahtar Kelimeler

[No Keywords]

Kaynak

Cumhuriyet Science Journal

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

39

Sayı

1

Künye