OSMANLI DÖNEMİNDE YAYINLANAN ORMANCILIKLA İLGİLİ İLK ESERLERDE GEÇEN BAZI TERİMLER VE ÖNEMİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ülkemizde ormancılık eğitimi 1857 yılında Fransız ormancıların davet edilmesiyle başlamıştır. Fransız uzman Tassy’nin şekillendirdiği ormancılık eğitimi Fransızca olarak yapılmıştır. Haliyle teknik ormancılık için kullanılan kavram ve terimler de Fransızca olarak verilmiştir. 1877 Osmanlı-Rus savaşı sonrasında Fransız ormancılar ülkemizden ayrılmış ve ormancılık eğitimi yerli uzmanlar tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Mıgırdıç Hekimyan ve Hoca Ali Rıza Efendi kısa süre içerisinde ormancılıkla ilgili eserler hazırlamışlar ve eserlerinde Osmanlı Türkçesinde yer alan ormancılık terimlerini kullanmaya başlamışlardır. Bu çalışmada, ülkemizde ilk dönem ormancılık uygulamaları ve eğitiminde kullanılan Osmanlı Türkçesi’ndeki bazı ormancılık terimleri verilmiştir.
Forestry education in Turkey started in 1857 with the invitation of French foresters. The forestry education formed by the French expert Tassy was carried out in French language. As a result, the concepts and terms used for technical forestry are also given in French. After the 1877 Ottoman-Russian war, French Foresters left our country and forestry education started to be carried out by the local experts. Mıgırdıç Hekimyan and Hoca Ali Rıza Efendi prepared the publications related to forestry in a short time and started to use the forestry terms in Ottoman Turkish. In this study, some forestry terms in Ottoman Turkish used in the early forestry practices and education in our country were presented.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarih

Kaynak

Avrasya Terim Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

1

Künye