Çinko oksit üretimi ve fotokatalitik aktivitelerinin belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Bursa Teknik Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada kimyasal çöktürme metodu çinko oksit üretimi gerçekleştirildi. Çinko oksit, çinko asetat dihidrat ve sodyum hidroksit girdileri ile farklı sıcaklık, çözücü ve konsantrasyonlarda sentezlenmiştir. Sentezlenen numuneler santrifüjde çözücülerinden ayrılarak 3 kez saf su, 1 kez etanol ile yıkama yapılarak kurutma işlemine tabi tutulmuştur. Farklı sıcaklık, derişim ve çözücü ile elde edilen çinko oksit nanopartikül numunelerinin FT-IR, UV-VIS ve UV-VIS-NIR analizleri yapılarak bandlar arası boşluklar ve fotokatalitik aktivitelerinin belirlenmesi araştırılmıştır.
In this study, zinc oxide production was performed by chemical precipitation method. Zinc oxide, zinc acetate dihydrate and sodium hydroxide were synthesized with different temperatures, solvents and concentrations. The synthesized samples were separated from their solvents by centrifugation and washed 3 times with purified water and 1 time with ethanol. FT-IR, UV-VIS and UV-VIS-NIR analysis of zinc oxide nanoparticle samples obtained with different temperature, concentration and solvent were investigated to determine the gaps and photocatalytic activities between the bands.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kimya Mühendisliği, Chemical Engineering

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon