Dimetiloldihidroksietilenüre reçinesi modifikasyonunun kavaktan üretilen paralel şerit kerestelerin fiziksel ve mekanik özelliklerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Bursa Teknik Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

ÖZET Dünyanın pek çok yerinde artan çevresel baskılar nedeniyle çevre dostu yöntemler kullanılarak ahşap malzemenin kullanım süresinin artırılması ile ilgili çalışmalar daha önemli olmaya başlamıştır. Ahşap koruma endüstrisindeki son trend, dimetiloldihidrosietilenüre'ninde dahil olduğu çevre dostu ahşap koruma yöntemleri kullanımıdır. Tekstil endüstrisinde buruşmazlık ve boyutsal sabitlik sağlamak için kullanılan dimetiloldihidroksietilenüre (DMDHEU) orman endüstrisinde ticari başarı kazanmıştır. Ancak bu kimyasal madde ile paralel şerit kerestenin (PŞK) modifikasyonu, fiziksel ve mekanik özellikleri henüz araştırılmamıştır. Tez çalışmasının amacı, ülkemizde hızlı gelişen melez kavak odunundan (I-77/51) (Populus deltoides) soyma kaplama şeritlerinin DMDHEU reçine ile modifiye edildikten sonra melamin formaldehit tutkalı ile basınç ve sıcaklık uygulanarak PŞK üretilemesi ve PŞK'nin fiziksel ve mekanik özelliklerinin incelenmesidir. En iyi sonuçlar %5 ağırlıkça atrımda gerçekleşmiştir. DMDHEU modifikasyonu bazı fiziksel özelliklerde artışa, ancak mekanik özelliklerde düşüşe neden olmuştur. Bu çalışmanın bulguları, ahşap kompozitlerde DMDHEU kullanımını artırmaya yönelik bilgi sağlayabilir
Due to increasing environmental pressures in many parts of the world, studies on increasing the use of wood material by using environmentally friendly methods have become more important. Recent trends in the wood preservation industry is the usage of environmental friendly wood protection methods including Dimethylol dihidroxy ethylen eurea (DMDHEU). Dimethyloldihydroxyethyleneurea (DMDHEU), used to provide wrinkle-free and dimensional stability in the textile industry, has gained commercial success in the forest industry. But, modification with this chemical as well as physical and mechanical properties of parallel strand lumbers (PSL) has not been investigated yet. The aim of this study is to investigate the physical and mechanical properties of PSL by using pressure and temperature with melamine formaldehyde glue after modifying strands from fast growing hybrid poplar wood (I-77/51) (Populus deltoides) with DMDHEU resin. The best results were obtained in 5% wt. DMDHEU modificaiton caused increase in some physical properties but decrease in mechanical properties. The findings of this study may provide information to increase the use of DMDHEU in different wood based composites.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ağaç İşleri, Wood Products, Poplar, Dimethyloldihidroxyethyleneurea (DMDHEU), melamine formaldehyde, parallel strand lumber, chemical modification., Kavak, dimetiloldihidroksietilen üre (DMDHEU), melamin formaldehit, paralel şerit kereste, kimyasal modifikasyon.

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon