Leaf and Flower Volatile Oil Components of Two Thyme Taxa Origanum onites L. and Thymbra spicata var. spicata L. in Turkey

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Medicinal and aromatic plants have a special importance with volatile oil components. Lamiaceae family members are important in pharmacology and perfumery industry because they contain volatile and aromatic oil. Origanum onites L. and Thymbra spicata var. spicata L. are the most widely used and most exported species. The volatile components of the leaves and flowers of Origanum onites L. and Thymbra spicata var. spicata taxa were determined by Headspace Solid Phase Microextraction (HS-SPME) technique combined with gas chromatography/mass spectrometry (GC / MS). 33 different components of Origanum onites were identified and the main components were p-cymene (11.45%), ?-terpinene (11.89%), linalool (14.35%), thymol (20.03%) and carvacrol (26.91%), respectively. For Thymbra spicata var. spicata L., 36 different compounds were identified and the main components were p-cymene (11.72%), ?-terpinene (10.96%), linalool (13.44%), thymol (18.92%) and carvacrol (27.34%), respectively. Oxygen containing monoterpenes have been found to be high.
Tıbbi ve aromatik bitkiler grubunda özellikle uçucu yağ içeriği açısından zengin olanların ayrı bir önemi bulunmaktadır. Lamiaceae familyası üyeleri uçucu ve aromatik yağ içermelerinden dolayı farmakoloji ve parfümeri sanayinde önemlidir. Lamiaceae familyasının ihracatı en çok yapılan ve uçucu yağ üretiminde kullanılan türleri ise; Origanum onites L. ve Thymbra spicata var. spicata L. dır. Origanum onites L. ve Thymbra spicata var. spicata L. taksonlarının yaprak ve çiçeklerinin uçucu bileşenleri gaz kromatografisi/kütle spektrometresi (GC/MS) ile kombine edilmiş Tepe Boşluğu-Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (HS-SPME) tekniği ile belirlenmiştir. Origanum onites'te 33 farklı bileşen tespit edilmiş olup ana bileşenler p-cymene (%11.45), ?-terpinene (%11.89), linalool (%14.35), thymol (%20.03) ve carvacrol (%26,91)'dur. Thymbra spicata var. spicata L.'da 36 farklı bileşen tespit edilmiş olup ana bileşenler p-cymene (%11.72), ?-terpinene (%10.96), linalool (%13.44), thymol (%18.92) ve carvacrol (%27.34)'dur. Oksijenli monoterpenleri yüksek oranda bulunduğu belirlenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

[No Keywords]

Kaynak

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

17

Künye