Seydişehir İlçesi, Toros Göknarı meşcerelerinde Heterobasidion abietinum tarafından kaynaklanan çürüklüğün gövde içindeki gelişimi ve mücadelesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Seydişehir Orman İşletme Şefliği sınırları içinde yer alan karışık ve saf Toros göknarı meşcerelerinde bazı biyolojik etmenlerin ve kimyasalların, göknarlarda kök ve alt gövde çürüklüğüne neden olan Heterobasidion abietinum’ u engelleme üzerine etkileri ve bu ağaç türünde çürüklüğün gövde içindeki gelişimi araştırılmıştır. Arazi denemelerinde biyolojik mücadele etmenleri olarak, birer adet Trichoderma harzianum ve Phlebiopsis gigantea izolatı, kimyasallar olarak %30 üre (Tekkim) sulu solüsyonu ve boraks tozu kullanılmıştır. Çürüklüğün ağaç içindeki gelişiminin tespitine yönelik gerçekleştirilen çalışmada, biyolojik ve kimyasal muamelelerin yapıldığı alanlardan seçilen ağaçlardan, 1’er m aralıklarla diskler kestirilmiştir. Dip kütüğü seviyesinden başlayarak, her bir ağaçtan altı adet, toplamda 120 adet disk, laboratuvar koşullarında H. annosum s.l’a ait konidioforların varlığı açısından incelenmiştir. Toros göknarı meşcerelerinde H. abietinum’a karşı kimyasal ve biyolojik mücadele yöntemlerinin araştırıldığı bu denemelerde sırasıyla, üre, T. harzianum, boraks ve P. gigantea ile %98,90- 96,37- 96,25 ve 72,32 ortalama değerleri ile kontrole göre koruyuculuk sağlanmıştır. Bunun yanı sıra, patojen tarafından meydana getirilen çürüklüğün gövde içerisinde 5,5 m yüksekliğe kadar ulaştığı belirlenmiştir
This study was conducted in Abies cilicica stands in Seydişehir Forestry Enterprise of Konya Regional Directorate of Forestry. The aim of the study was to determine the efficacy of selected biological and chemical control agents against establishment of the root and butt rot pathogen Heterobasidion abietinum. In field trials, spore solutions of Trichoderma harzianum and Phlebiopsis gigantea isolates, 30% aqueous urea solution and borax powder were applied onto the freshly cut A. cilicica stumps. Within one hour after the treatments the stumps were inoculated with the pathogen. In order to evaluate the growth of the fungus inside the trunk, living trees were cut into six 1-m-long sections starting from 0.5 m height. Approximately 2-cm-thick discs were then taken from the bottom of each section. A total of 120 disks, collected from the study areas, were investigated for the presence of the conidiophores of H. abietinum in the laboratory. The mean efficacies of urea, T. harzianum, borax and P. gigantea were 98.8, 96.4, 96.3, and 72.3%, respectively. The decay inside the trunk caused by the pathogen reached up to 5.5 meters.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Biyoloji

Kaynak

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

15

Sayı

2

Künye