Mersin Yöresi Saf Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde Tek Girişli Odun Ürün Çeşitleri Tablosunun Düzenlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yer alan saf ve doğal Kızılçam meşcereleri için 'Odun Ürün Çeşitleri Tablosu' düzenlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 488 adet Kızılçam ağacı kesilmiş ve bu ağaçlardan elde edilebilecek odun ürün çeşitleri olan tomruk, maden direği, sanayi odunu ve kabuk oranları belirlenmiştir. Sonra bu oranlar göğüs çapı ile ilişkiye getirilerek regresyon modelleri elde edilmiştir. Bu modellerin kullanılmasıyla da Kızılçam için 'Tek Girişli Odun Ürün Çeşitleri Tablosu' oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında elde edilen modellere ilişkin belirtme katsayıları (R2) ve standart hatalar (Sy.x) sırasıyla; tomruk için 0.840 ve 6.771; sanayi odunu için 0.700 ve 7.500; maden direği için 0.856 ve 10.941 ve kabuk için de 0.972 ve 0.401 olarak hesaplanmıştır
The main purpose of this study was to construct ‘Raw Wood Products Table’ for the pure and nature Calabrian pine stands within the border of Mersin Regional Directorate of Forestry. For this purpose, 488 sample trees were cut and raw wood products which can be obtained as log, mine prop, industrial wood and bark volume ratios were determined. Then, regression models were obtained with relationship of these ratios and diameter at breast. ‘Single-Entry Raw Wood Products Table’ were created by using these models. The coefficient of determination (R2) and standard error were respectively 0.840 and 6.771 for log; 0.700 and 7.500 for industrial wood; 0.856 and 10.941 for mine prop and 0.972 and 0.401 for bark

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bitki Bilimleri, Endüstri Mühendisliği, Orman Mühendisliği

Kaynak

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

17

Sayı

1

Künye