Yüksek başarımlı hesaplama kullanan elektromanyetik dalga yayılım modelleri geliştirilerek en uygun verici yüksekliğinin ve konumunun belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Bursa Teknik Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu tezde çeşitli elektromanyetik dalga metotları; moment metodu, sonlu elemanlar metodu, zaman domeninde sonlu farklar metodu, geometrik optik, düzgün kırınım teorisi (DKT), eğim kırınımı (EK), dışbükey zarf tekniğine dayalı eğim kırınım (EKDZ) metotları ve bu metotların birbirine göre üstünlükleri ve eksiklikleri incelendi. Işın izleme metoduna dayanan DKT, EK ve EKDZ metotları hesaplama süresi ve baz istasyonunun konumunu belirleme kapasiteleri açısından kıyaslandı ve hesaplamada kullanılan formüller tanıtıldı. Öne sürülen metotların hesaplama süresi ile doğruluk arasında ödünleşme olmasından dolayı birbirlerine göre avantajlı ve dezavantajlı yönleri vardır. Özellikle EK metodunda binaların sayısı arttıkça göreceli olarak türevli bileşenlerin de sayısı artacağından hesaplama süresi epey zaman almaktadır. Kullanılan EK metodunun geliştirilmiş hali olan EKDZ metodunda toplam elektrik alana etkisi çok az olan binaların simülasyondan çıkarılmasını sağlayan fresnel alanlarından faydalanıldı. 11×11 boyutunda bir şehir senaryosu tanımlandı. Her bina geçici olarak verici anten görevi görmektedir. En uygun baz istasyonunun konumunu hesaplamak için baz istasyonu yükseklikleri rasgele atanmış olan her bir binanın üzerine yerleştirildi. Elektrik alan hesaplandıktan sonra en uygun baz istasyonunun yerleştirilmesi gereken yer gösterildi. Kullanıcıya kendi şehir senaryosunu oluşturabilmesine, ışın izleme algoritmasını kullanabilmesine ve kapsama alanını elde edebilmesine imkan veren MATLAB kullanıcı arayüzü oluşturuldu. MATLAB kullanılarak simülasyonlar 220 ve 1800 MHz için belirlenen senaryonun yükseklikleri ve binaların aralarındaki mesafe değiştirilmesi vasıtasıyla üç farklı metot kullanılarak elektrik alan haritası ve hesaplama süreleri çıkarıldı. Hesaplama süreleri bilgisayarın grafik kartı kullanılarak ve kullanılmayarak hesaplandı.
This thesis analysed a variety of electromagnetic prediction models, Method of Moments, Finite Element Method, Finite Difference Time Domain, Geometrical Optics, Uniform Theory of Diffraction (UTD), Slope Uniform Theory of Diffraction (S-UTD), Slope Uniform Theory of Diffraction with Convex Hull Model (S-UTD-CH), and the pros and cons of these models amongst themselves. Based on ray tracing algorithm, the models of UTD, S-UTD and S-UTD-CH are compared to one another in terms of calculation times and accuracy and their formulas are introduced in detail. The proposed models have positive and negative sides owing to the trade-offs between simulation time and accuracy. Particularly in S-UTD method, the more the number of buildings is, relatively speaking, the more complex derivative of the diffracted fields are and the longer time simulations run. An efficient method of S-UTD, S-UTD-CH has fresnel fields, used in the model to eliminate the buildings, exerting a negligible effect on the overall coverage map. In an urban broadcast scenario, the size of buildings is defined as 11×11. Every building is employed temporarily as a transmitter antenna. To determine the optimum location of the base station, the antenna position is deployed and changed on the top of each building, having the height randomly assigned. Upon calculating the electrical field of all buildings, the coverage map, illustrate the best position of the base station, is obtained by utilizing MATLAB. MATLAB Graphical User İnteface is created, enabling users to make their own urban scenario, run the ray-tracing algorithm and obtain the coverage map. By utilizing MATLAB for two frequencies 220 and 1800 MHz, the simulations are implemented for the same scenario in three promising models to calculate simulation time including elapses time, both using the graphics processing unit of the computer and not using. The effect of these methods is observed simultaneously on the coverage map. In addition, various scenarios are implemented including different frequency and the height of building, almost very close to one another, to observe also differences of these crucial parameters.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Electrical and Electronics Engineering

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon