Aile şirketlerinde kurumsallaşma ve aile anayasası: Bursa örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Dünyada ve Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin çok büyük bir kısmını oluşturan aile şirketleri, ekonomide önemli bir yere sahiptirler. Aile şirketleri, kurucunun girişimi ile doğar; yoğun çalışma, çaba ve azimleriyle birlikte büyümekte ve gelişmektedir. Bu büyüyüp gelişen aile şirketleri, varlığını nesiler boyu sürdürebilmekte ve bazen uluslararası alanda faaliyet gösterebilmektedirler. Fakat varlığını devam ettiremeyen, uzun ömürlü olamayan birçok aile şirketi de bulunmaktadır. Bu şirketlerin ömrünün kısa olmasının en büyük sebebi kurumsallaşma konusuna gerekli önemin gösterilmemesi veya yetersiz kalınmasıdır. Kurumsallaşamayan ve profesyonel bir şekilde yönetilemeyen aile şirketleri, yok olmaya mahkûmdurlar. Kurumsallaşma adına atılacak en önemli adım ise aile anayasasının hazırlanmasıdır. Aile anayasası ile birlikte, işleyiş belirli kurallar çerçevesinde şekillenmiş olur ve aile bireyleri arasında olması muhtemel problemler engellenmektedir. Ülkemizde birçok ticari şirketin aile şirketi olarak kurulmuş olduğu yapılan araştırmalarla tespit edilmiştir. Ülkemizde aile şirketleri ile ilgili literatür çalışmalarının çoğunluğu şirket ve organizasyon anabilim dalları temelinde yapılmaktadır. Fakat aile şirketlerinde yaşanmış olan problemlerin niteliği ve bu problemlere yönelik çözüm üretilmesi farklı bilim dalları ile çalışmayı gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı, aile şirketi, kurumsallaşma ve aile anayasası kavramlarını detaylı bir şekilde ele alarak, aile anayasasına yönelik Bursa ilindeki aile şirketlerinin düşüncelerini, aile anayasası uygulamama sebeplerini ortaya koymaktadır.
Family companies, which make up the majority of companies operating in the world and in Turkey, have an important place in the economy. Family businesses are born on the initiative of the founder; grows and develops with hard work, effort and perseverance. These thriving family businesses can survive for generations and sometimes operate internationally. However, there are also many family businesses that cannot survive and do not last long. The main reason for the short life of these companies is that the necessary importance is not given to the issue of institutionalization or they are insufficient. Family businesses that cannot be institutionalized and managed professionally are doomed to extinction. The most important step to be taken in the name of institutionalization is the preparation of the family constitution. With the family constitution, the functioning is shaped within the framework of certain rules and possible problems between family members are prevented. It has been determined by the researches that many commercial companies in our country have been established as family companies. In our country, most of the literature studies on family firms are made on the basis of firm and organization departments. However, the nature of the problems experienced in family companies and producing solutions for these problems require working with different branches of science. The aim of this study is to examine the concepts of family business, institutionalization and family constitution in detail, and to reveal the thoughts of family companies in Bursa on family constitution and the reasons for not implementing a family constitution.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Aile Anayasası, Kurumsallaşma, Aile Şirketi, Mülkiyet Türleri, Kurumsallaşma Evreleri, Yaşam Evreleri, Aile İşletmeleri Örnekleri, Family Constitution, Institutionalization, Family Business, Ownership Types, Institutionalization Phases, Life Phases, Examples of Family Businesses

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon