Yüksek performanslı taşıt güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Bursa Teknik Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu tez çalışması kapsamında, otomobillerde bulunan pasif güvenlik sistemlerinin çarpışma performansları bilgisayar programları ile analiz edilmiştir. Ayrıca gerçek koşullara daha yakın sonuçlar alabilmek için, sac metalden üretilen pasif güvenlik elemanının üretimi esnasında, soğuk sac şekillendirme sonucu meydana gelen artık gerilmelerin ve kesitteki kalınlık değerlerinin değişimi de hesaba katılmıştır. Bu sayede daha doğru sonuçlar elde edilebilmiştir. Bu çalışmanın diğer bir ayağı olarak da üzerinde çalışılan pasif güvenlik sistemi olan enerji yutucu için ilk olarak geometrik boyutlarına sınır şartları verilerek bazı değişkenler atanmış ve bu boyut aralıkları için optimizasyonu yapılarak darbe emici sistemin çarpışma performansı arttırılmıştır. Bunun ardından optimizasyon değişkenlerine sistemin üretimi esnasında maruz kaldığı şekil değişimi parametreleri eklenerek optimizasyon çalışması yapılmış ve gerçek sonuçlara daha yakın, çarpışma performansı daha yüksek bir darbe emici bulunarak tez çalışması tamamlanmıştır.
In this thesis, the crashworthiness performance of the passive safety systems in the car was simulated by computer programs. In addition, in order to get results closer to the real conditions, during the production of sheet metal produced passive safety elements, cold sheet metal forming result of residual stresses occurring and change of thickness values in the section were also taken into account. In this way, more accurate results are obtained. As another part of this study, worked on passive safety systems whose energy absorber for the first, assigned some variables given boundary conditions of geometrical dimensions and this size range are made optimization for shock absorber system's crash performance has been improved. Subsequently, optimization variables by adding the deformation parameters remain exposed during production of the system, optimization studies conducted, and closer to real results, a higher crash performance energy absorber obtained by the thesis is completed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Makine Mühendisliği, Mechanical Engineering

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon