Charged Particle Interactions of Human Organs and Tissues in Heavy Ion Therapy; Effective Atomic Number and Electron Density

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

In this work, various organs of human and tissues were studied in terms of the effective atomic numbers (Zeff) and electron densities (Ne) in the continuous kinetic energy region for different types of heavy ions. Variations of Zeff and Ne with kinetic energy were investigated and significant variations were noted. In addition, water and tissue equivalences of the given materials with respect to their Zeff and Ne were evaluated based on the results obtained. The best water equivalents were found to be Urinary Bladder_Urine for H, He and C ions and Skeleton Cartilage for Ne ion since differences in Zeff relative to water for H (?%3), He (?%1), C (?%1) and Ne (?%6) ions were significantly low. Moreover, variations in water equivalences of the materials have been discussed in detail in the continuous energy region. The reported data should be useful when heavy ions are intended to be used in these materials for radiotherapy and dosimetry applications as they represent the interaction of ions with these materials in the continuous kinetic energy region.
Bu çalışmada, farklı iyon tipleri için sürekli kinetik enerji aralığında birçok insan organ ve dokuları için etkin atom numaraları (Zeff) ve elektron yoğunlukları (Ne) çalışılmıştır. Zeff ve Ne ‘in kinetic enerji ile değişimi incelenmiş ve önemli değişimler not edilmiştir. Ayrıca elde edilen sonuçlara dayalı olarak Zeff ve Ne için verilen malzemelerin su ve doku eşdeğerleri değerlendirilmiştir. En iyi su eşdeğerlikleri H, He ve C iyonları için idrar kesesi ve Ne iyonu için iskelet kıkırdağı olarak bulundu, çünkü suya nispeten Zeff’deki farklılıklar H (?%3), He (?%1), C (?%1) ve Ne (?%6) iyonları için önemli ölçüde düşüktü. Ayrıca malzemelerin su eşdeğerliklerindeki değişimler sürekli enerji aralığında tartışılmıştır. Rapor edilen veriler, sürekli kinetik enerji aralığında bu malzemelerle iyonların etkileşimini gösterdiklerinden dolayı, ağır iyonlar radyoterapi ve dozimetri uygulamaları için bu materyallerde kullanılmak için hedeflendiğinde kullanışlı olmalıdırlar.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

[No Keywords]

Kaynak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

20

Sayı

2

Künye