Bambudan nanofibril selüloz eldesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bambu tropikal iklim etkisi altında bulunan alanlarda en önemli doğal kaynaklardan birisidir. Diğer lignoselülozik kaynaklarla karşılaştırıldığında yüksek verim ve düşük maliyete sahiptir. Nanoselülozun yüksek mekanik kuvveti, biyouyumluluğu, yüksek yüzey alanına sahip olması kompozit, gıda ve eczacılık gibi alanlarda kullanılma potansiyelini ortaya çıkarmış, ucuz kaynaklardan doğru metotlarla üretilmesi önem kazanmıştır. Bu çalışmada, ülkemizde de bulunabilen Forgesia nitida bambu türünden sülfürik asit yöntemiyle görünen ortalama 200 nm çaplarında selüloz nanofibrilleri elde edilmiştir. Öncelikle bambu selüloz liflerini izole etmek için sokslet ekstraksiyon yöntemiyle yağsı maddeler ve karışımda çözünen safsızlıklar sikloheksan (2:1) etanol kullanılarak 12 saatte ayrılmıştır. Alkali işlem için %8’lik potasyum hidroksit kullanılarak lignin ve hemiselüloz uzaklaştırılmıştır. Katı madde %10’luk asetik asit çözeltisiyle nötralize edilmiştir. Daha sonra TAPPI metoduna göre sodyum klorit ile tekrar ağartma işlemi uygulanmıştır. Selüloz nanofibrilleri 6,5M sülfürik asit çözeltisiyle 2 saatte 60°C’de reflaks yapılarak üretilmiştir. Nanofibrillerin kimyasal özellikleri FTIR spektroskopisi, termal özellikleri TGA-DTG analizi, morfolojik özellikleri de ışık mikroskobu ile incelenmiştir.
Bamboo is one the important bioresources under the tropical climate. It has high growth efficiency with a low cost between other lignocellulosic resources. It has become important to produce nanocelulose with the right methods and from economical sources that reveal its potential with its high mechanical strength, biocompatibility in the areas such as composites or pharmaceuticals. Cellulose nanofibers were obtained at an observable minimal of 200 nm by the sulfuric acid method of Forgesia nitida bamboo. First, bamboo was soxlet extrated with cyclohexane (2:1) ethanol for 12 hours to dissolve and remove the leachate and waxy materials. Then 8% of potassium hydroxide was used for alkaline treatment. The solid was neutralized with 10% acetic acid solution. Then, rebleaching with sodium chloride was applied according to TAPPI method. Cellulose nanofibrils were produced by refluxing at 60°C for 2 hours with 6.5 M sulfuric acid solution. Chemical properties of nanofibrils were investigated by FTIR spectroscopy, thermal properties TGA-DTG analysis, light microscopy with morphological characteristics.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Orman Mühendisliği, Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test, Malzeme Bilimleri, Kompozitler

Kaynak

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

20

Sayı

1

Künye