Radyoaktif jeofizik kuyu logu verileri ve rezerv değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, radyoaktif jeofizik kuyu logu araştırmalarından elde edilen Uranyum, Toryum, Potasyum ve Gamma-Ray verileri ile laboratuvar çalışmaları neticesinde hesaplanan Uranyum rezerv miktarları arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Çalışmada kullanılan veriler Nevşehir ili sınırları içerisinde toplanmış olup, toplam 34 sondaj çalışmasından karot alınarak elde edilmiştir. Bu karot numuneler laboratuvar ortamında incelenerek rezerv miktarının belirlenmesine yönelik fiziksel parametreler elde edilmiştir. Kuyu logu ve laboratuvar verilerine toplamda 38 olmak üzere basit ve çoklu regresyon analizlerii yapılmıştır. Regresyon analizleri sonucundaile her bir model için belirleme katsayısı (R2), standart hata miktarları gibi istatistiksel değerler hesaplanmış ve Uranyum değerinin ve rezerv miktarının kestirimine yönelik olarak ampirik bağıntılar önerilmiştir.
The aim of this study is to investigate the relationship between the uranium reserve amounts of the laboratory results and Uranium, Thorium, Potassium and Gamma-Ray datas from the geophysical well logs. The data used in the study were collected in the Nevşehir province and obtained by taking cores from 34 drilling works. From the examination of these core samples, the physical parameters for determining the amount of the reserve were obtained. In total, 38 simple and multiple regression analyses were performed with the data of well logs and laboratory. With the regression analyses, the statistical values such as coefficient of determination (R2), standard error were calculated for each model and the empirical equations were suggested for the estimation of the uranium value and the amount of the reserve.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Fizik, Atomik ve Moleküler Kimya, Jeokimya ve Jeofizik, Jeoloji

Kaynak

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

22

Sayı

2

Künye