Space State Matrices Based Novel PI and Sliding Mode Controllers for Step-Up Converters in Renewable Energy Applications

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Photovoltaic panels generate a limited amount of power, so the transmission of this power to the grid side should be done by an efficient DC-DC converter structure and a powerful controller circuit. The controller should be designed based on accurate mathematical analysis to act with high quality and use the minimum number of components as much as possible in order to obtain a cheap and simple topology. In this study, the performance analysis of a novel proportional-integral (PI) controller and Sliding Mode Controller (SMC) methods for a DC-DC power boost converter is examined in Continuous Conduction Mode (CCM). Having a comprehensive mathematical model for the converter allows designing an accurate controller. So, in the first step, an exhaustive model for this converter based on steady space matrixes has been presented. In the next step, these two different controllers investigated based on the proposed model of the boost converter and finally, comparisons for the performance analysis of presented controllers have been done. One of the novelty aspects of the PI controller is that it will give sample currents of the inductor to make a relation between the output voltage and the controller strategy in order to generate suitable pulses to drive the power switch and SMC does not need to any sampling for this purpose and acts through tracking the output voltage.
Bir Fotovoltaik (PV) panelin üretilen güç miktarının belli bir limitleri aşabilmemesi ve sınırlı olmasını bilmekle birlikte, yenilenebilir energy kaynaklarında verimin son derece önemli olduğu nedeniyle kontrol devresinin performansı oldukça önemlidir. Bu enerjinin aktarımı kaliteli kontrol algoritmalarına dayanarak, kayıpları en az değerlere düşürebilmek için farklı çalışmalarda dikkate alınmıştır. Bu çalışmada, DA-DA Boost dönüştürücüsü için uzay durumu matrislerini geliştirerek, yeni Orantılı İntegral (PI) ve Kayan Kipli Modu (SMC) tabanlı Kontrolör yöntemlerinin performans analizi dönüştürücünün Sürekli İletim Modunda (CCM) incelenmiştir. Dönüştürücü için kapsamlı bir matematiksel model elde etmek, doğru bir kontrol sisteminin tasarlanmasına yol açmabilmektedir. Böylece, ilk adımda, sabit uzay matrislerine dayanan matimatik modelleme yöntemleriyle, dönüştürücünün çıkış gerilimi ve giriş akımı için kapsamlı bir model sunulmuştur. Bir sonraki adımda, bu iki farklı kontrolör, sunulan modele dayanarak, araştırılmış ve son olarak, sunulan kontrolörlerin performans analizi için karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu iki yeni modele göre, SMC metodu daha iyi sonuçlar sunmaktadır. Çalışmanın yenilik yönlerinden biri, PI kontrolörü, anahtarı tetiklemek için sürekli bobinin akımından örnekler alamkta olması, SMC yönteminde ise bu örnekleme sadece çıkış geriliminden alınmasıdır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

[No Keywords]

Kaynak

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

16

Künye