How stem defects affect the capability of optimum bucking method ?

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Orman ürünlerinin üretiminde kullanılan bilgisayar destekli optimum boylama metodu üretilen ağaçların ekonomik değerini arttırmaktadır. Boylama kararı, gövde kusurları ve gövde formu gibi yüzey karakteristiklerine göre değişen tomruk kalite sınıflarına bağlıdır. Bu çalışmada, gövde kusurlarının optimum boylama metodu üzerindeki etkisini incelemek için iki farklı Kızılçam (Pinus brutia Ten) meçceresinde üretim çalışmaları sırasında yürütülen boylama uygulamaları karşılaştırılmıştır. Uygulamalarda, birinci meçceredeki gövdeler ikinci meşceredekilere oranla daha fazla gövde kusuru içermektedir. Birinci ve ikinci meşcerelerde, örnek ağaçlarda her bir tomruk için ortalama kusur sayısı sırasıyla 3,64 ve 2,70 olarak kaydedilmiştir. Sonuçlar optimum boylama metodunun bu meşcerelerde üretilen ağaçların ortalama ekonomik değerini sırasıyla %15,45 ve %8,26 oranında arttırdığını göstermiştir. Buna göre, bilgisayar destekli optimum boylama metodu fazla sayıda gövde kusuru içeren ağaçlarda potansiyel olarak geleneksel boylama yö ntemine göre daha iyi sonuçlar sağlamaktadır.
Abstract: In forest harvesting activities, computer-assisted optimum bucking method increases the economic value of harvested trees. The bucking decision highly depends on the log quality grades which mainly vary with the surface characteristics such as stem defects and form of the stems. In this study, the effects of stem defects on optimum bucking method was investigated by comparing bucking applications which were conducted during the logging operations in two different Brutian Pine (Pinus brutia Ten) stands. In the applications, the first stand contained the stems with relatively more stem defects than that of the stems in the second stand. The average number of defects per log for sample trees in the first and the second stand was recorded as 3.64 and 2.70, respectively. The results indicated that optimum bucking method increased the average economic value of harvested trees by 15.45% and 8.26 % in the stands, respectively. Therefore, the computer-assisted optimum bucking method potentially provides better results than that of traditional bucking method especially for the harvested trees with more stem defects.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çevre Bilimleri

Kaynak

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

65

Sayı

2

Künye