Dönel kavşakta farklı uygulamaların performans kriterleri üzerine etkilerinin araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

BTÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ulaşım, insanların veya yüklerin bir yerden başka bir yere taşınmasıdır. Günümüzde ulaşımın %95 gibi büyük bir oranı karayollarından sağlanmaktadır. Bununla birlikte her yıl artan taşıt sayısı ve buna bağlı olarak artan trafik yoğunluğu özellikle büyük şehir merkezlerinde sıkıntılara yol açmaktadır. Sürdürülebilir bir trafik ağının oluşturulamaması, bekleme süreleri ve dur-kalk sayılarının artması psikolojik, ekonomik ve ekolojik anlamda olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Bu olumsuzlukları en aza indirebilmek için şehir içi ulaşım sürelerinin olabildiğince kısaltılması gerekmektedir. Bu noktada ise ulaşım ağlarının en önemli bağlantı elemanları olarak kavşakların verimli işlemeleri hayati önem taşımaktadır. Literatürde hemzemin kavşakları ele alan çalışmalarda modern dönel kavşakların birçok performans kriteri açısından sinyalize dönel kavşaklardan daha faydalı olduğu görülmektedir. Fakat incelenen kavşakların treyler, kamyon gibi ağır ve uzun taşıtların yer almadığı kent içi bölgelerde bulunması ve kavşağa bağlanan tüm kolların geometrik açıdan sorunsuz olması dikkat çekmiştir. Bu sebeple geometrik özelliklerinin ideal olmadığı durumda da her türden taşıtın aktif ve yoğun olarak kullanabileceği bir kavşağın farklı senaryolar altında göstereceği performansı araştırma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, Bursa ili içinde yer alan Ata Bulvarı üzerindeki sinyalize dönel kavşak, üç farklı senaryo oluşturularak farklı kavşak türleri olarak yeniden tasarlanmıştır. PTV Vissim simülasyon programından elde edilen mevcut duruma ve oluşturulan senaryolara ait veriler karşılaştırılmıştır. Kuyruk uzunluğu, sürat ve seyahat süresi parametreleri karşılaştırma parametreleri olarak seçilmiştir. Farklı durumlara ait optimum kavşak önerileri sunulmuştur.
Transportation is the process of moving people or loads from one location to another. Nowadays roads provide 95 percent of all modes of transportation. However, the increasing number of vehicles on the road each year, as well as the increasing intensity of traffic, are causing problems, particularly in large city centers. Failure to build a sustainable traffic network and long wait times has negative psychological, economic, and environmental consequences. To reduce these drawbacks, urban transportation travel times must be reduced as much as possible. The efficient operation of intersections is critical at this point. Modern roundabouts are more useful than signalized roundabouts in terms of many performance criteria, according to studies dealing with at-grade intersections. It is worth noting, however, that every roundabout connection is geometrically sound, and the intersections under consideration are in urban areas with limited access to heavy and long vehicles. As a result, it is necessary to investigate the effects of transforming an active intersection used by various types of vehicles under various intersection scenarios. In this study, Durmazlar signalized roundabout, located in the province of Bursa, was reconstructed as three different intersection types. The PTV Vissim simulation application was used to model the roundabout and collect data from the results. The data acquired from the present situation simulation program and the scenarios produced were compared. The data gathered for the new scenarios and the current situation were compared in terms of queue length, vehicle travel time, and speed metrics. For various conditions, the best at-grade intersection recommendations were offered.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ulaşım, Transportation

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon