Çevresel ortamlarda poli bromlu difenil eter (PBDE) seviyeleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Bursa Teknik Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Polibromlu difenil eter (PBDE)'ler mobilyalarda, halılarda, döşemecilikte kullanılan dolgu malzemelerinde, plastiklerde, inşaat malzemelerinde, televizyonlarda ve daha birçok elektrikli cihazlarda bulunmaktadır. PBDE'ler bromlu alev geciktirici BFR'ler olup, biyobirikime, zehirliliğe ve çevresel problemlere yol açmaktadır. Bu nedenle kullanım ömürleri boyunca çevreye, havaya, toza, toprağa kolayca bağlanabilmektedirler. PBDE'ler atıksu arıtma tesislerine üretim alanlarından, sızıntı sularından, endüstriyel ve evsel atık sulardan deşarj yoluyla ulaşmaktadır. PBDE'lerin hidrofobik yapıda olması ve su numunelerindeki değerlerin diğer ortamlara kıyasla daha düşük çıkması yapılan çalışmaları etkilemiştir. Bu çalışma, geniş literatürü olmayan konunun özet niteliği taşımaktadır. Dünya genelinde yapılan araştırmalarda, çıkan sonuçlar her ortamdaki PBDE konsantrasyonları derlenmiş ve bir araya getirilmiştir. Yapılan araştırmalar doğrultusunda, ülkemiz açısından durum değerlendirmesi yapılmıştır.
Polybromated diphenyl ether (PBDEs) are used in furniture, carpets, upholstery filling materials, plastics, construction materials, televisions and other electrical devices. PBDEs are brominated flame retardant BFRs, leading to bioaccumulation, toxicity and environmental problems. They can be easily connected to air, dust and soil. PBDEs reach wastewater treatment plants through discharge from production areas, leachate, industrial and domestic wastewater. Hydrophobic structure of PBDEs and lower values in water samples compared to other environments affected the studies. This study is the summary of this subject which does not have broad literature. In studies conducted worldwide, the results are compiled and combined with PBDE concentrations in each medium. In line with the researches, a situation assessment has been made for our country.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çevre Mühendisliği, Environmental Engineering

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon