Suriye iç savaşının Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Suriye'nin içinde bulunduğu kriz hali, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin ikili ilişkilerinin başka bir boyuta geçmesine, neden olmuştur. Çalışma, Suriye iç savaşı ekseninde Türkiye ve ABD ilişkilerinin gelişimini ve geleceğini çözümlemek amacıyla yazılmıştır. Tez çalışmasının temel araştırma sorusu, Suriye iç savaşının Türk-Amerikan ilişkilerini ne boyutta etkilediğini, ileriki yıllarda iki ülkenin ilişkilerinin seyrinin nasıl olacağı ve bunun Türkiye ekonomisi üzerinde yarattığı etkinin analiz edilmesidir. Bu doğrultuda, Suriye iç savaşı nedeni ile inişli çıkışlı bir hal alan Türkiye-ABD ilişkilerinin, kısa ve orta vade de istikrarsız bir seyir izleyeceği ve Suriye krizi kapsamında Türkiye ekonomisinin büyük tahribat aldığı önermesi savunulacaktır. Bu doğrultuda söz konusu hususlar reelpolitik bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Tez çalışmasında araştırmanın amacı ve varsayımları bağlamında nitel bir araştırma yöntemi olarak literatür taraması uygulanmıştır. Tez çalışmasında birincil kaynaklar olan, resmî belgelerle birlikte devlet adamlarının yaptığı beyanların analizine özel olarak önem gösterilmiştir. Konu kapsamında uluslararası çeşitli düşünce kuruluşlarının analizlerinden ikincil kaynaklar olarak yararlanılmıştır.
The crisis in Syria has shifted the bilateral relations between Turkey and the United States of America (USA) to another dimension. The study has been prepared in order to analyze the development and future of Turkey-USA relations in the context of the Syrian civil war. The main research question of the thesis study is to analyze the extent to which the Syrian civil war has affected Turkish-American relations, how the relations between the two countries will develop in the coming years and the impact this has had on the Turkish economy. In this regard, it will be argued that Turkey-USA relations, which have become volatile as a result of the Syrian civil war, will follow an unstable course in the short and medium term, and that the Turkish economy has suffered significant damage as a result of the Syrian crisis. In this respect, these issues will be discussed from a realpolitik point of view. The literature review was applied in the thesis study as a qualitative research method in the context of the purpose and assumptions of the research. Special attention was paid to the analysis of statements made by statesmen together with official documents, which are the primary sources in the thesis study. The analyses of various international think tanks were used as secondary sources within the scope of the subject.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

ABD, Türkiye, Realizm, Arap Baharı, Suriye İç Savaşı, USA, Turkey, Realism, Arab Spring, Syrian Civil War

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon