Araç içi toz örneklerinde çok bromlu difenil eter (PBDEs) seviyeleri ve insan maruziyetinin değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Bursa Teknik Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu tez çalışmasında, Bursa ilinde bulunan 63 adet araçtan (genel olarak farklı marka ve modeller) iç ortam tozu (taban tozu hariç) toplanmış ve 13 adet PBDE kongeneri (PBDE-17, -28, -71, -47, -66, -100, -99, -85, -154, -153, -138, -183, ve -209) incelenmiştir. Çalışmanın temel hedefi 13 PBDE kongenerinin araç için tozlarında bulunan seviyelerinin belirlemek, diğer ülkelerde belirlenen seviyelerle karşılaştırmak ve kazara toz yutma/deri ile temas yolları ile insan maruziyetinin değerlendirilmesidir. Ülkemizde iç ortamlarda PBDE seviyelerinin incelenmesine dair çalışmalar, dünyanın diğer bölgeleri ile karşılaştırıldığında oldukça sınırlı sayıda olup, ülkemizde araç içi ortamlar gibi mikro-çevreler için yapılan çalışmalara ise henüz literatürde rastlanmamaktır. BU sebeple yapılan çalışmanın sonuçları, bu tür çalışmalara bir altlık oluşturması açısından oldukça önemlidir. Çalışma kapsamında kongener konsantrasyonlarının

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çevre Mühendisliği, Environmental Engineering

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon