Bir araç koltuğunun yaşam döngüsü değerlendirmesi ile çevresel etkilerinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Bursa Teknik Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Dünya'da hızla gelişmekte olan teknoloji ile birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar birçok çevresel etkiyi de beraberinde getirmektedir. Ortaya çıkan bu etkilere karşı gereken önlemlerin alınabilmesi için öncelikle çevresel yük yaratan kaynakların bir sistem dahilinde tespit edilmesi gereklidir. Çevresel etkilerin azaltılması ancak doğru şekilde yapılan değerlendirmeler ile gerçekleştirilebilir. Bu etkileri ortaya çıkaran en iyi yöntemlerden birisi de ürün veya süreçlerin tüm yaşam evrelerini kapsayan yaşam döngüsü değerlendirmesi metodolojisidir. Bu çalışmada SimaPro programı kullanılarak Ecoinvent veri tabanına göre bir araç koltuğunun çevresel etkileri değerlendirilmiştir. Küresel ısınma potansiyeline en yüksek katkı çelik alaşımından gelmektedir. Çelik alaşım yerine kompozit malzeme kullanılması durumunda etkinin % 55'e yakın oranda azaltılabileceği görülmüştür. Kullanılan fırın sıcaklığında, ürün kalitesini bozmadan yapılan azaltma ile fonksiyonel birim başına yıllık 633,6 kg CO2 eşdeğeri düşüş sağlanabilmektedir. Enerji girdisi yüksek olan kaynak prosesinin tüm süreçlerde en yüksek çevresel etkiyi yarattığı tespit edilmiş, diğer süreçler için de alternatif temiz üretim çalışmaları ile çevresel yükün azaltılması sağlanmıştır.
The necessity that arise as a result of rapidly improved technology in the World bring with several environmental impacts.It is necessary to determine the sources that cause environmental impacts in order to be able to take necessary measures against to these impacts with in a system.The reduction of these environmental impacts can be only achieved if assessments are made by correctly. One of the optimized techniquesthat evaluate these impacts is life cycle assessment method which involves all life cycle steps of products or processes. In this study, it was evaluated the environmental impacts of a vehicle seat by using SimaPro software with regard to Ecoinvent database. The highest contribution of the global warming is coming from steel alloy. It was revealed that using composite material decreases this impact around 55 % instead of using steel alloy. The oven temperature reduction without any quality defect provides 633,6 kg CO2 equal reduction per functional unit. It was observed that the welding process with highest energy input causes highest environmental impacts. For the other processes the reduction of environmental impacts was provided by alternative cleaner productions.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Polimer Bilim ve Teknolojisi, Polymer Science and Technology, Otomotiv yan endüstrisi, Automotive supplier industry

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon