Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKorkmaz, Nuri
dc.contributor.authorMagargle, Ayça
dc.date.accessioned2021-03-19T21:56:05Z
dc.date.available2021-03-19T21:56:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=aEzj_IdWAsjiSAfK3qwrBgivtu-JaEfZbMB4whbLvql1ZEBDzdvJcqENFIc0nMoY
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12885/271
dc.descriptionYÖK Tez No: 606115en_US
dc.description.abstractGüney Kore, ekonomik kalkınmada her zaman bir mükemmellik örneği olarak gösterilmiştir. Çok az sayıda devlet, kendisini derin bir yoksulluktan dünyadaki ekonomik bir güce yükseltmeyi başarabilmiştir. Güney Kore ekonomisi ile ilgili olarak çok sayıda bilimsel araştırmalar yapılırken, aslında Güney Kore'nin sömürge sonrası savaşın yıktığı harabe bir ülke konumundan OECD üyeliğine kadar yükselmeyi başarabilen bir ülke konumuna gelmesinde etkili olan ana faktörler Kore'nin eşsiz tarihi, kültürü ve ulusal kimliği olmuştur. Hiç kuşkusuz etkileyici bir örnek olsa da, Güney Kore mucizevi ekonomik büyümeye doğru giden yolda tek başına değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nin trilyonlara varan yardım fonlarından dışarıdan Kore'ye giren antik dinlerin etkisine kadar pek çok unsur bu hızlı ekonomik büyümeye katkı sağlamıştır. Ayrıca sadece bir etkenin veya bir ulusal hareketin Kore'nin 20. Yüzyıldaki şaşırtıcı modernleşmesinden sorumlu olduğu da söylenemez. Bunun yerine, diğer devletlerin başaramadığını Güney Kore'nin nasıl başardığını anlamlandırabilmek için Kore halkının kültürünü, çalışkan karakterini ve özellikle halkı yönlendiren liderlerini bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Bu tez çalışmasında güçlü dini kurumların, ulusal kimliğin, ırksal özelliklere dayalı etnik milliyetçiliğin gelişimi, hızlı kalkınma döneminden sorumlu dört cumhurbaşkanı bağlamında analiz edilmiş, milliyetçiliğin politik ve ekonomik rolü ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Yapılan değerlendirmelerle özellikle milliyetçilik akımlarının ve geleneksel dinlerin etkisiyle oluşan sosyal yapının Güney Kore'nin ekonomik büyümesinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Kore'nin dini ve sosyal yapısını; Kore ulusal kimliğinin oluşumunu ve milliyetçiliğini; Kore'nin ekonomik büyümesini detaylı olarak değerlendirebilmek ve Türkiye'de milliyetçiliğin ekonomik kalkınma üzerindeki etkisine dair yapılan araştırmalara katkıda bulunmak için İngilizce, Korece ve Türkçe kaynaklardan oluşan geniş bir literatür seçilmiştir.en_US
dc.description.abstractSouth Korea has been held up as an example of excellence in economic development. Very few nations have managed to raise themselves out of deep poverty and into a world economic power. While a great deal of scholarship has been carried out on South Korea's economy, it is their unique history, culture, and national identity that is responsible for their ascendance from war-torn, post-colonial developing country to OECD nation and Group of 20 member. Although undoubtedly impressive, South Korea did not develop itself in isolation. From foreign influences ranging from ancient religions to trillions of dollars in aid from the United States, many factors have contributed to shaping Korea's path to greatness. No single agent or national movement can be said to be responsible for Korea's astonishing modernization in the 20th century. Instead, it is necessary to consider the culture and hard-working character of the Korean people as a whole and their leaders in particular in order to understand how South Korea had succeeded where other developing countries have not. The development of powerful religious institutions, national identity and ethnic and racial nationalism are analyzed in this dissertation within the context of the four presidents responsible for the intensive developmental period, and the role of nationalism in their political and economic policies is explained. This dissertation concludes that nationalism played a crucial role in the economic development of South Korea. A broad selection of literature from English, Korean, and Turkish sources were studied in order to develop a circumspect understanding of Korean nationalism and economic development and to expand upon the knowledge of the effect of nationalism on economic development in Turkish scholarship.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBursa Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDinen_US
dc.subjectReligionen_US
dc.subjectSiyasal Bilimleren_US
dc.subjectPolitical Scienceen_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectInternational Relationsen_US
dc.subjectDini unsurlaren_US
dc.subjectReligious elementsen_US
dc.subjectGüney Koreen_US
dc.subjectSouth Koreaen_US
dc.subjectMilliyetçiliken_US
dc.subjectNationalismen_US
dc.subjectUlusal kimlik =en_US
dc.titleKore'de milliyetçilik, din ve ekonomik büyümeen_US
dc.title.alternativeNationalism, religion and economic development in Koreaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ekonomi Politikası Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorMagargle, Ayça
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage103en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record