Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkbaş, Şeref Doğuşcan
dc.date.accessioned2021-03-20T20:31:09Z
dc.date.available2021-03-20T20:31:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1301-7985
dc.identifier.issn2536-5142
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.25092/baunfbed.343227
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpFMk1ESXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12885/1644
dc.description.abstractBu çalışmada, fonksiyonel derecelendirilmiş konsol bir kirişin statik ve serbest titreşim davranışları ortotropik malzeme modeli kullanılarak incelenmiştir. Fonksiyonel derecelendirilmiş kirişin incelenmesinde düzlem parçalı sürekli ortam modeli kullanılmış olup, sonlu elemanlar yöntemi uygulanmıştır. Probleme ait yönetici denklemleri, virtüel yer değiştirmeler prensibi ile elde edilmiştir. Kirişin malzeme özellikleri, kiriş yüksekliği boyunca belli bir fonksiyona bağlı olarak belirlenmiştir. Ele alınan kirişin boyutları, levha modeli olacak biçimde seçilerek düzlem gerilme problemi uygulanmıştır. Söz konusu problemin, sonlu elemanlar formülasyonları elde edilip, sonlu eleman çözümü için MATLAB programında algoritma ve program yazılarak sonuçlar elde edilmiştir. Ele alınan çalışmada, farklı malzeme dağılımlarının, kirişin statik ve titreşim davranışına olan etkileri incelenmiştir. Değişik malzeme dağılımlarına göre, en büyük yer değiştirmeler ve doğal frekanslar elde edilip, yorumlanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this paper, static and vibration behaviors of a functionally graded orthotropic beam are investigated. In the solution of the functionally graded beam, plane piecewise solid continua model and finite element method is used. The governing equations of the problems are obtained by using the virtual displacement principle. Material properties of functionally graded beam vary across the height direction. With the dimensions of the functionally graded beam are assumed as plane model and the plane stress problem is implemented. In the solution of the finite element equations, MATLAB program is used. In the study, the effects of the different material distributions on the static and vibration behaviors of the beam are investigated. The maximum static deflections and natural frequencies are obtained and discussed for different material parameters.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnşaat ve Yapı Teknolojisien_US
dc.subjectİnşaat Mühendisliğien_US
dc.subjectMühendislik, Makineen_US
dc.subjectMalzeme Bilimleri, Özellik ve Testen_US
dc.titleFonksiyonel derecelendirilmiş ortotropik bir kirişin statik ve titreşim davranışlarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of static and vibration behaviors of a functionally graded orthotropic beamen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentBTÜ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-5327-3406en_US
dc.contributor.institutionauthorAkbaş, Şeref Doğuşcan
dc.identifier.doi10.25092/baunfbed.343227en_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage69en_US
dc.identifier.endpage82en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record