Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞahin, Abdurrahman
dc.contributor.authorSönmez, Turan
dc.contributor.authorKahriman, Aydın
dc.date.accessioned2021-03-20T20:31:08Z
dc.date.available2021-03-20T20:31:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1303-2399
dc.identifier.issn1309-4181
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpRMU1USTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12885/1641
dc.description.abstractBu çalışmada, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yer alan saf ve doğal Kızılçam meşcereleri için 'Odun Ürün Çeşitleri Tablosu' düzenlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 488 adet Kızılçam ağacı kesilmiş ve bu ağaçlardan elde edilebilecek odun ürün çeşitleri olan tomruk, maden direği, sanayi odunu ve kabuk oranları belirlenmiştir. Sonra bu oranlar göğüs çapı ile ilişkiye getirilerek regresyon modelleri elde edilmiştir. Bu modellerin kullanılmasıyla da Kızılçam için 'Tek Girişli Odun Ürün Çeşitleri Tablosu' oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında elde edilen modellere ilişkin belirtme katsayıları (R2) ve standart hatalar (Sy.x) sırasıyla; tomruk için 0.840 ve 6.771; sanayi odunu için 0.700 ve 7.500; maden direği için 0.856 ve 10.941 ve kabuk için de 0.972 ve 0.401 olarak hesaplanmıştıren_US
dc.description.abstractThe main purpose of this study was to construct ‘Raw Wood Products Table’ for the pure and nature Calabrian pine stands within the border of Mersin Regional Directorate of Forestry. For this purpose, 488 sample trees were cut and raw wood products which can be obtained as log, mine prop, industrial wood and bark volume ratios were determined. Then, regression models were obtained with relationship of these ratios and diameter at breast. ‘Single-Entry Raw Wood Products Table’ were created by using these models. The coefficient of determination (R2) and standard error were respectively 0.840 and 6.771 for log; 0.700 and 7.500 for industrial wood; 0.856 and 10.941 for mine prop and 0.972 and 0.401 for barken_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBitki Bilimlerien_US
dc.subjectEndüstri Mühendisliğien_US
dc.subjectOrman Mühendisliğien_US
dc.titleMersin Yöresi Saf Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde Tek Girişli Odun Ürün Çeşitleri Tablosunun Düzenlenmesien_US
dc.title.alternativeSingle entry Raw Wood Products Table Construction For Calabrian pine (Pinus brutia Ten.) in Mersin Regionen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentBTÜen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.endpage35en_US
dc.relation.journalKastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record