Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, Ali Rıza
dc.date.accessioned2021-03-20T20:31:04Z
dc.date.available2021-03-20T20:31:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1302-0900
dc.identifier.issn2147-9429
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpJek5EazJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12885/1616
dc.description.abstractOtomotiv endüstrisinde optimum ürünlerin geliştirmesi süreci ürün maliyeti üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bu nedenle, ürün tasarım sürecinde, optimum tasarımın elde edilmesi gerekmektedir. Optimizasyon çalışmaları sırasında seçilecek yöntem optimum tasarıma ulaşmada en önemli unsurlardan birisidir. Bu bağlamda optimum noktaya hızlı ve doğru şekilde yakınsayan yöntemlerin seçimi çok önemlidir. Bu çalışmada otomobillerin ön süspansiyon sisteminde kullanılan salıncak kolunun, sırasıyla topoloji ve şekil optimizasyonu yapılarak optimum boyutları bulunmuştur. Bu çalışmada şekil optimizasyonu için yeni geliştirilen interior arama algoritması literatürde ilk defa optimum ürün tasarımı sürecinde kullanılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe development of optimum products in the automotive industry has a significant impact on the process product cost. For this reason, in the product design process, optimum design must be achieved. The method to choose during optimization studies is one of the most important elements in achieving optimum design. In this context, it is very important to choose the methods that are optimum to the point and converge correctly. In this study, the swing arm used in the front suspension system of the automobiles was optimized by topology and shape optimization respectively. The newly introduced internal search algorithm for shape optimization has been used in the literature for the first time in the optimum product design process.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofPoliteknik Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTopoloji optimizasyonuen_US
dc.subjectŞekil Optimizasyonu
dc.subjectTaşıt Salıncak Kolu
dc.subjectInterior arama Algoritması
dc.titleTaşıt Elemanlarının Yapısal Optimizasyon Teknikleri ile Optimum Tasarımıen_US
dc.title.alternativeOptimum Design of Vehicle Components Using Structural Optimization Techniquesen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentBTÜ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorYıldız, Ali Rıza
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage319en_US
dc.identifier.endpage323en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record