Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTufan, Mürşit
dc.contributor.authorGüleç, Türker
dc.contributor.authorÇukur, Uğur
dc.contributor.authorAkbaş, Selçuk
dc.contributor.authorİmamoğlu, Sami
dc.date.accessioned2021-03-20T20:30:54Z
dc.date.available2021-03-20T20:30:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1303-2399
dc.identifier.issn1309-4181
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRnek9ETXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12885/1546
dc.description.abstractOdun Plastik Kompozit (OPK) üretimi geri dönüştürülebilir materyaller ve atık termoplastik materyallere ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada geri dönüştürülebilir atık kağıt bardaklar, polimer atıklar (Yüksek Yoğunluklu Polietilen (YYPE) ve Polipropilen (PP)) kullanılarak dört farklı formülasyonda OPK üretimi gerçekleştirilmiştir. Kullanılan farklı polimer ve uyum sağlayıcıların OPK’lerin bazı mekanik, fiziksel ve termal özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. OPK üretiminde atık kağıt bardak kullanımının fiziksel, mekanik ve termal analizler üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca atık kâğıt bardaklardan üretilen OPK’lerin uygun mekanik dirençlere sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışmada dolgu maddesi olarak kullanılan geri dönüştürülebilir atık kâğıt bardaklardan potansiyel olarak OPK üretimlerinde faydalanılabileceği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractTo use of recycled and waste thermoplastics materials has been recently considered for producing wood plastic composites (WPCs). In this study, we use four different formulations on the disposable cups, recycled polymers (recycled high density polyethylene (HDPE) and polypropylene (PP)) to produce WPCs. The effect of different polymers and coupling agents used were determined on some physical, mechanical and thermal properties in WPCs samples. Use of waste paper cups for the production of WPCs, it was not determinet any negative affects on physical, mechanical and thermal analysis. Also it was determinet that WPCs as a produced from waste paper cups have the appropriate mechanical strength. This study suggested that using recycled waste paper cups as a filler can be potantially utilized in production of WPCs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofKastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇevre Bilimlerien_US
dc.subjectOrman Mühendisliğien_US
dc.subjectMalzeme Bilimleri, Kompozitleren_US
dc.subjectMalzeme Bilimleri, Kâğıt ve Ahşapen_US
dc.subjectMalzeme Bilimleri, Tekstilen_US
dc.subjectPolimer Bilimien_US
dc.titleAtık Bardaklardan Üretilen Odun Plastik Kompozitlerin Bazı Özelliklerien_US
dc.title.alternativeSome Properties of Wood Plastic Composites Produced from Waste Cupsen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentBTÜ, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-9063-8937en_US
dc.contributor.institutionauthorİmamoğlu, Sami
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage176en_US
dc.identifier.endpage182en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record