Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGülci, Neşe
dc.contributor.authorAkay, Abdullah Emin
dc.contributor.authorErdaş, Orhan
dc.contributor.authorGülci, Sercan
dc.date.accessioned2021-03-20T20:30:53Z
dc.date.available2021-03-20T20:30:53Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0535-8418
dc.identifier.issn1309-6257
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRjd05UY3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12885/1538
dc.description.abstractÜlkemizde ormanların büyük bir bölümünün dağlık arazilerde y er alması nedeniyle, üretim işlerinin planlanmasında sadece maliyeti en aza indiren değil aynı zamanda çevre zararlarını minimize eden bölmeden çıkarma yöntemlerinin belirlenmesi gerekmektedir. İşletmeye açma tesis ve taşıtlarının yeterli olduğu koşullarda , bölmeden çıkarma yönteminin belirlenmesinde etkili en önemli faktör arazi eğimidir. Bu nedenle, üretim planlamasının başarısında doğru, güncel ve hassas arazi eğimi verisi büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda, gerçek zamanlı kinematik (RTK-Real Time Kin ematic) GPS (Global Positioning System) yöntemi ile ormanlık alanların yüksek çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modelleri (SYM) üretilebilmekte ve bu modeller kullanılarak hassas eğim haritaları geliştirilebilmektedir. Bu çalışmada, örnek bir sahada hassas eğ im haritası üretmek amacıyla RTK -GPS yöntemi ile yüksek çözünürlüklü SYM geliştirilmiştir. Daha sonra, üretim işlerinin planlanmasına katkı sağlamak üzere, eğim haritası IUFRO tarafından kabul edilmiş eğim sınıflarına ayrılmıştır. Sonuçlara göre, çalışma a lanının % 48,1’inde çok dik ve dik eğimli arazi koşullarına uyumlu bölmeden çıkarma yöntemleri (vinçli hava hatları, kablo çekimi ve oluk sistemi) tercih edilmelidir. Ayrıca, alanın % 34,1’inin orta (sürütme ve kablo çekimi) ve % 17,8’inin ise düz ve hafif eğimli arazilere uyumlu (sürütme ve taşınabilir vinç) bölmeden çıkarma yöntemlerine uygun olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractHaving large proportion of forests in mountainous terrain in Turkey, the logging methods that not only minimize operational costs but also minimize environmental damages should be determined in forest operations planning. In a case where necessary logging equipment and machines are available, ground slope is the most important factor in determining the logging method. For this reason, accurate, up to date, and precise ground slope data is very crucial in the success of forest operations planning. In recent years, high -resolution Digital Elevation Models (DEM) can be generated for forested areas by using Real Time Kinematic (RTK) GPS method and these DEMs can be used to develop precise slope maps. In this study, high -resolution DEM was developed by RTK- GPS method to generate precise slope map in a sample area. Then, the slope map was classified into slope classes specified by IUFRO in order to assist forest operations planning. According to the results, logging methods that are suitable for very steep and steep terrain conditions (i.e. skyline logging, cable pulling, and chute systems) should be preferred in 48.1% of the study area. It was also found that logging methods that are suitable for ter rain with medium slope (i.e. skidding and cable pulling) and gentle slope (i.e. skidding and mobile winch) should be preferred in 34.1% and 17.8% of the study area, respectively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofİstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliğien_US
dc.titleÜretim işlerinin planlanmasında RTK- GPS tabanlı sayısal yükseklik modelinin kullanılmasıen_US
dc.title.alternativeForest operations p lanning by using RTK- GPS based digital elevation modelen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentBTÜ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-6558-9029en_US
dc.contributor.institutionauthorAkay, Abdullah Emin
dc.identifier.volume65en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage59en_US
dc.identifier.endpage68en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record