Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDarıcılı, Ali Burak
dc.date.accessioned2021-03-20T20:30:53Z
dc.date.available2021-03-20T20:30:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1694-7215
dc.identifier.issn1694-7215
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprMk1USTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12885/1530
dc.description.abstractFollowing the war waged against radical terror under the leadership of United States of America upon the September 11 attacks, a remarkable increase has been recorded in private companies’ significance and roles in intelligence system. Due to changing threat perceptions, threats’ becoming asymmetrical and increased demands for risk analyses required by global companies for their international investments, private intelligence companies have entered into a major development process. In this period, completely profit-oriented private intelligence companies have gained a wide-ranging movement area through occasional support and guidance of intelligence services of their country. In addition to this, for recent years, thanks to the developing economic strengths and intelligence network of the given companies, they have almost begun to work as an intelligence service and provide services to their customers. As a consequence, it is evident that private intelligence companies will play a crucial role in intelligence management of the future. In this respect, this study will primarily examine the roles of private intelligence companies in the USA’s intelligence system where they efficiently operate, and problems they arise. And thus, functions of private intelligence companies, whose influence on intelligence management will rapidly enhance, within the USA’s system will be analysed and therefore, on global scale, efficiency of such kind of companies on future’s intelligence management will be revealed.en_US
dc.description.abstract11 Eylül sonrasında Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) önderliğinde radikal teröre karşı başlatılan savaş ile birlikte, özel istihbarat şirketlerinin istihbarat sistemindeki önem ve rollerinde kayda değer bir artış söz konusu olmuştur. Bu süreçte değişen tehdit algıları, tehditlerin asimetrik hale gelmesi ve global şirketlerin uluslararası yatırımları ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları risk analizlerine yönelik artan talepleri ile birlikte, özel istihbarat şirketleri büyük bir gelişim süreci içine girmişlerdir. Bu dönemde tamamen “kâr” amacı ile çalışan özel istihbarat şirketleri, ait oldukları devletin gizli servislerinin de zaman zaman destek ve yönlendirmesi ile geniş bir hareket alanına sahip olmuşlardır. Bununla birlikte son yıllarda bahse konu şirketler gelişen ekonomik güçleri ve irtibat ağı ile birlikte adeta bir istihbarat servisi gibi çalışmaya ve müşterilerine hizmet sağlamaya başlamışlardır. Sonuç olarak geleceğin istihbarat yönetiminde özel istihbarat şirketlerinin önemli işlev göreceği ortadır. Bu itibarla çalışmada öncelikle özel istihbarat şirketlerinin etkili bir şekilde faaliyet gösterdikleri ABD istihbarat sistemindeki rolleri ve ortaya çıkardıkları sorunlar ana hatlarıyla ele alınacaktır. Böylelikle geleceğin istihbarat yönetiminde etkileri hızla aratacak olan özel istihbarat şirketlerinin ABD sistemindeki fonksiyonları analiz edilecek ve böylelikle de küresel düzeyde bu tür şirketlerin geleceğin istihbarat yönetimindeki etkinlikleri ortaya konmaya çalışılacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofManas Journal of Social Studiesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectIntelligenceen_US
dc.subjectIntelligence management
dc.subjectIntelligence companies
dc.subjectUSA
dc.subjectSeptember 11
dc.subjectİstihbarat
dc.subjectİstihbarat yönetimi
dc.subjectİstihbarat şirketleri
dc.subjectABD
dc.subject11 Eylül
dc.titleROLE OF PRIVATE COMPANIES IN THE FUTURE’S INTELLIGENCE MANAGEMENT; ANALYSIS OF THE US INTELLIGENCY SYSTEM WITHIN THIS SCOPEen_US
dc.title.alternativeÖZEL ŞİRKETLERİN GELECEĞİN İSTİHBARAT YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İSTİHBARAT SİSTEMİNİN ANALİZİen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentBTÜ, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-3499-1645en_US
dc.contributor.institutionauthorDarıcılı, Ali Burak
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage3958en_US
dc.identifier.endpage3976en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record