Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSarıoğlu, Mustafa
dc.date.accessioned2021-03-20T20:30:51Z
dc.date.available2021-03-20T20:30:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2146-5959
dc.identifier.issn2146-5967
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.5961/jhes.2018.259
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJNU5qZzVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12885/1520
dc.description.abstractThe relevant literature reveals no consensus on whether new vocabulary items should be presented in semantic or semantically-unrelated sets in L2 classrooms. Actually, there is an excessive amount of research evidence on the interfering effect of teaching semantically-related words at the same time. However, the majority of these studies have been carried out under strictly-controlled laboratory conditions, so there is still need for more classroom research on this controversial issue. The present study aims to investigate the effects of presenting novel words in lexical sets versus semantically unrelated sets on students’ acquisition of these words in a real classroom setting. The participants, 44 Turkish EFL learners, were taught 12 English target words in either semantic or unrelated clusters. The vocabulary instruction was given through pictorial flashcards accompanied by several sentential contexts, which supplied the participants with several meaningful encounters with the target vocabulary items. The results indicated that both types of vocabulary instruction provided EFL learners with effective recognition and production of the target words immediately after the treatments as well as two weeks later. These findings revealed no statistically significant difference between clustering words in semantic sets and unrelated sets. Hence, the current study did not find out any interfering effect of teaching semantically related words simultaneously in a real classroom condition.en_US
dc.description.abstractYapılan araştırmalarda, yabancı dilde yeni kelimelerin anlamsal bağıntılı gruplar halinde mi yoksa anlamca ilişkisiz gruplar halinde mi öğretilmesi gerektiği konusunda fikir birliği bulunmamaktadır. Bu konudaki çalışmaların çoğu, anlamsal bağıntılı kelimelerin birlikte öğretilmesinin sakıncalı olduğunu iddia etmektedir. Bunu savunan çalışmaların büyük bir kısmı daha çok laboratuvar koşullarındaki yapay çalışmalar olduğundan, bu tartışmalı konunun açığa kavuşturulması için doğal ortamda gerçekleştirilmiş sınıf içi araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Gerçek bir sınıf ortamında yapılmış bu çalışma, yabancı dilde yeni sözcüklerin anlamsal bağıntılı veya anlamca ilişkisiz gruplar halinde sunulmasının öğrencilerin bu kelimeleri öğrenmesi üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. 12 hedef kelime, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen 44 Türk öğrenciye anlamsal bağıntılı veya anlamca ilişkisiz gruplar halinde öğretilmiştir. Öğretim sırasında resimli kelime kartları kullanılmış ve görsel olarak zenginleştirilmiş örnek cümleler yardımıyla öğrencilerin hedef kelimelerle birkaç kez karşılaşması sağlanmıştır. Çalışma sonuçları, her iki durumda da öğrencilerin yeni kelimeleri etkili bir şekilde öğrendiklerini göstermiştir. Bulgular ışığında, kelimelerin anlamsal bağıntılı veya anlamca ilişkisiz gruplar halinde öğretilmesi arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Dolayısıyla, doğal bir sınıf ortamında gerçekleştirilen bu çalışmada, anlamca ilgili kelimelerin birlikte öğretilmesinde herhangi sakınca tespit edilememiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.relation.ispartofYükseköğretim ve Bilim Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim, Eğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitim, Özelen_US
dc.titleA Matter of Controversy: Teaching New L2 Words in Semantic Sets or Unrelated Setsen_US
dc.title.alternativeTartışmalı Bir Konu: Yabancı Dilde Yeni Kelimelerin Anlamsal Bağıntılı veya Anlamca İlişkisiz Gruplar Halinde Öğretilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentBTÜ, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-0418-0200en_US
dc.contributor.institutionauthorSarıoğlu, Mustafa
dc.identifier.doi10.5961/jhes.2018.259en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage172en_US
dc.identifier.endpage183en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record