Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBademlioğlu, Ali Hüsnü
dc.contributor.authorCanbolat, Ahmet Serhan
dc.contributor.authorKaynaklı, Ömer
dc.date.accessioned2021-03-20T20:30:50Z
dc.date.available2021-03-20T20:30:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2148-4147
dc.identifier.issn2148-4155
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.17482/uumfd.487773
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJeE9EYzRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12885/1509
dc.description.abstractTürkiye gibi dış ortam sıcaklıklarının geniş bir aralıkta değişkenlik gösterdiği ülkelerdeki binalarda, kış aylarında ısı kayıplarını, yaz aylarında ise ısı kazançlarını azaltmak için yapılan yalıtım uygulamalarının önemi her geçen gün artmaktadır. Yapılan yalıtım uygulamalarında su buharı hareketlerinin göz önüne alınması yoğuşma riski açısından oldukça önemlidir. Yoğuşma veya terleme olarak adlandırılan bu olay, malzemelerin zarar görmesi, mukavemetin azalması ve toplam ısı transfer katsayısının yükselmesi nedeniyle ısı kayıplarının artması gibi istenmeyen sonuçlar doğurur. Bu çalışmada dıştan yalıtımlı duvar tipi seçilmiş ve Bitlis ili için yapılan yalıtım uygulamasında yoğuşma riski dikkate alınarak, aylara göre gerekli minimum yalıtım kalınlıkları hesaplanmıştır. Yoğuşma riskinin en fazla olduğu ve bu nedenle yoğuşmayı önlemek için gereken yalıtım kalınlığının maksimum olduğu ay olarak şubat ayı belirlenmiştir. Yapı elemanındaki ısı ve kütle transferi hesaplamaları, farklı iç ortam sıcaklıkları ve bağıl nem koşulları için yapılmıştır. Belirlenen çalışma şartlarında, şubat ayı için gerekli minimum yalıtım kalınlığı yaklaşık 0,104 m olarak hesaplanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn buildings which are located in countries where external ambient temperatures vary in a wide range, such as Turkey, the importance of insulation applications are increasing day by day in order to reduce the heat losses in winter months and the heat gains in summer months. Consideration of water vapor motion in the insulation applications is very important in terms of the risk of condensation. This phenomenon, which is called condensation or sweating, results in undesirable outcomes such as damage to the materials, reduced strength and increased heat losses due to increased overall heat transfer coefficient. In this study, the externally insulated wall type was chosen and the required minimum insulation thickness was calculated according to months considering the risk of condensation in the insulation application for Bitlis province. It was determined February as a month in which the condensation risk is the greatest and therefore the required insulation thickness is maximum to prevent condensation. Heat and mass transfer calculations within the structural component were performed with respect to various indoor temperature and relative humidity values. In the specified working conditions, the required minimum insulation thickness was calculated as 0,104 m for February.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofUludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMalzeme Bilimleri, Özellik ve Testen_US
dc.subjectMalzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmleren_US
dc.subjectMalzeme Bilimleri, Kompozitleren_US
dc.titleBİNA DIŞ DUVARLARINDA YOĞUŞMA DİKKATE ALINARAK GEREKLİ YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ: BİTLİS İLİ İÇİN ÖRNEK ÇALIŞMAen_US
dc.title.alternativeDetermination of Required Insulation Thickness by Considering Condensation in Outer Walls: A Case Study for Bitlis Provinceen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentBTÜ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorBademlioğlu, Ali Hüsnü
dc.identifier.doi10.17482/uumfd.487773en_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage333en_US
dc.identifier.endpage340en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record