Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇöteli, Methiye Gül
dc.date.accessioned2021-03-20T20:30:49Z
dc.date.available2021-03-20T20:30:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0041-4255
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpnM09UWXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12885/1500
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı oluşumu ve inkişafı açısından yapılı çevre üzerinde vakı? arın etkisini incelemek ve vak? yelerden elde edilen kentsel bilgiyi mekânsallaş-tırmaktır. Çalışmada bilhassa Kayseri tarihi ticaret bölgesinin oluşumu ve yayılımı üzerine vakıf etkisinin izlerini keşfetme yoluna gidilmiştir. Araştırma Kayseri kentinde ticari gayrimenkuller ile ilişkili Osmanlı dönemi vak? yelerine ve kentin iki boyutta mekânsal niteliklerini tasvir eden haritalarına dayanmaktadır. Ortaya çıkan harita ve tablolarda vakı? arın tarihi ticaret bölgesindeki çeşitli ticari gayrimenkulleri vurgulan-mıştır. Çalışmanın bulguları navigasyonel bir araç olarak kullanılabilen vak? yelerin hem kentsel hem de kırsal alanlarda yapılı çevrenin öznel bir kartoğrafyası olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe major aim of this research is to examine the impact of waqfs on built urban environment in terms of formation and development, and to spatialize the urban knowledge obtained from the waq? yas. In particular, the study will trace the in? uence of waqfs on the creation and sprawl of the historical commercial zone of Kayseri, in Turkey. The research is based on waq? yas and maps during the Ottoman period. The resulting maps and tables highlight commercial real estate of waqfs in the city. The ? ndings of the study indicate that waq? yas which can be used as a navigational tool are the subjective cartography of the built environment both in urban and rural areas.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.subjectTarihen_US
dc.titleVAKFİYELERE GÖRE TİCARET YAPILARINA DAİR KENTSEL BİLGİNİN MEKÂNA İNDİRGENMESİen_US
dc.title.alternativeSpatialization of the Urban Knowledge Related to the Commercial Real Estate of Waqfsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentBTÜen_US
dc.contributor.institutionauthorÇöteli, Methiye Gül
dc.identifier.volume82en_US
dc.identifier.issue293en_US
dc.identifier.startpage185en_US
dc.identifier.endpage210en_US
dc.relation.journalBelletenen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record