Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErmeydan, Mahmut Ali
dc.contributor.authorAykanat, Onur
dc.date.accessioned2021-03-20T20:30:46Z
dc.date.available2021-03-20T20:30:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2146-1880
dc.identifier.issn2146-698X
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.17474/artvinofd.487025
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJeE5qVTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12885/1462
dc.description.abstractBambu tropikal iklim etkisi altında bulunan alanlarda en önemli doğal kaynaklardan birisidir. Diğer lignoselülozik kaynaklarla karşılaştırıldığında yüksek verim ve düşük maliyete sahiptir. Nanoselülozun yüksek mekanik kuvveti, biyouyumluluğu, yüksek yüzey alanına sahip olması kompozit, gıda ve eczacılık gibi alanlarda kullanılma potansiyelini ortaya çıkarmış, ucuz kaynaklardan doğru metotlarla üretilmesi önem kazanmıştır. Bu çalışmada, ülkemizde de bulunabilen Forgesia nitida bambu türünden sülfürik asit yöntemiyle görünen ortalama 200 nm çaplarında selüloz nanofibrilleri elde edilmiştir. Öncelikle bambu selüloz liflerini izole etmek için sokslet ekstraksiyon yöntemiyle yağsı maddeler ve karışımda çözünen safsızlıklar sikloheksan (2:1) etanol kullanılarak 12 saatte ayrılmıştır. Alkali işlem için %8’lik potasyum hidroksit kullanılarak lignin ve hemiselüloz uzaklaştırılmıştır. Katı madde %10’luk asetik asit çözeltisiyle nötralize edilmiştir. Daha sonra TAPPI metoduna göre sodyum klorit ile tekrar ağartma işlemi uygulanmıştır. Selüloz nanofibrilleri 6,5M sülfürik asit çözeltisiyle 2 saatte 60°C’de reflaks yapılarak üretilmiştir. Nanofibrillerin kimyasal özellikleri FTIR spektroskopisi, termal özellikleri TGA-DTG analizi, morfolojik özellikleri de ışık mikroskobu ile incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractBamboo is one the important bioresources under the tropical climate. It has high growth efficiency with a low cost between other lignocellulosic resources. It has become important to produce nanocelulose with the right methods and from economical sources that reveal its potential with its high mechanical strength, biocompatibility in the areas such as composites or pharmaceuticals. Cellulose nanofibers were obtained at an observable minimal of 200 nm by the sulfuric acid method of Forgesia nitida bamboo. First, bamboo was soxlet extrated with cyclohexane (2:1) ethanol for 12 hours to dissolve and remove the leachate and waxy materials. Then 8% of potassium hydroxide was used for alkaline treatment. The solid was neutralized with 10% acetic acid solution. Then, rebleaching with sodium chloride was applied according to TAPPI method. Cellulose nanofibrils were produced by refluxing at 60°C for 2 hours with 6.5 M sulfuric acid solution. Chemical properties of nanofibrils were investigated by FTIR spectroscopy, thermal properties TGA-DTG analysis, light microscopy with morphological characteristics.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGıda Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.subjectOrman Mühendisliğien_US
dc.subjectMalzeme Bilimleri, Özellik ve Testen_US
dc.subjectMalzeme Bilimleri, Kompozitleren_US
dc.titleBambudan nanofibril selüloz eldesien_US
dc.title.alternativeNanofibril cellulose production from bambooen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentBTÜ, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-6389-2649en_US
dc.contributor.institutionauthorErmeydan, Mahmut Ali
dc.identifier.doi10.17474/artvinofd.487025en_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage118en_US
dc.identifier.endpage124en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record