Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, Kenan
dc.contributor.authorKöstem, A. Melek
dc.contributor.authorAydın, Nurcan
dc.contributor.authorTuna, Hüseyin
dc.contributor.authorCenan, Ayhan
dc.date.accessioned2021-03-20T20:30:46Z
dc.date.available2021-03-20T20:30:46Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1300-3356
dc.identifier.issn2602-3075
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRZd01EUTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12885/1459
dc.description.abstractİpliğe verilen bükümün sabitlenmesi için ısıl işlem gereklidir. Bu işlem polietilen teraftalat (PET) ipliğin hem morfolojisinin hem de mekaniksel özelliklerini değiştirmektedir. İplik özellikleri ısıl işlem faktörlerinden ısıl işlem metodu, sıcaklık ve süreden büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu çalışmada ısıl işlem sıcaklık ve süre parametrelerinin iplik özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. İplik özelliklerinin değişimi çekme testi, diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC), kaynama çekmesi, bobin sertliği ve büküm miktarı testleri ile belirlenmiştir. Isıl işlem süresindeki değişimin özellikle kaynama çekmesi ve çekme özellikleri olmak üzere iplik özellikleri üzerine büyük oranda etkisinin olmamasına karşın, sıcaklığın etkisinin yüksek olduğu görülmüştür. Isıl işlem sıcaklığının düşmesiyle kopma uzama oranı ve bobin sertliğinin arttığı, kaynama çekmesinin azaldığı görülmüştür. Bu sonuç ısıl işlem sıcaklığının ipliğe verilen bükümden dolayı oluşan iç gerilimlerin giderilmesi, iç yapıdaki molekülerin yeniden yerleşimi ve amorf bölgedeki moleküler oryantasyon ile yakından ilgili olduğunu göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThe twist on the yarn should be fixed by heat to remove twist liveliness. This procedure changes the properties of polyethylene terephthalate (PET) yarn in aspect to both fiber morphology and yarn mechanical behavior. The yarn properties are affected by heat setting process factors which mainly are heat-setting method, temperature and time. This study investigates the effect of temperature and time of the heat setting processes on the yarn properties. The change of the morphology of the yarn was determined by tensile test, differential scanning calorimetric (DSC) analysis, boiling water shrinkage test, bobbin hardness and twist amount per unit length test. The study demonstrates that the time of the heat setting does not have a considerable effect on the PET yarn properties. The temperature of the heat setting has dominant influence onto the properties of the PET yarn, especially on the boiling water shrinkage and tensile behavior. The tensile strain and bobbin hardness increase, and shrinkage decrease with increasing heat setting temperature. The force- strain curve shape is changed by altering twist setting parameters. These results show us that heat setting temperature related to stress relaxation arise from twist insertion, rearrangement of the macromolecules and molecular orientation in the amorphous region.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMalzeme Bilimleri, Tekstilen_US
dc.titleTwist setting temperature and time effects on morphology of polyethylene terephthalate yarnen_US
dc.title.alternativeBüküm fiksesi işleminde sıcaklık ve süre parametrelerindeki değişimin polietilen teraftalat ipliğinin özelliklerine etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentBTÜ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1640-6035en_US
dc.contributor.institutionauthorYıldırım, Kenan
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage186en_US
dc.identifier.endpage194en_US
dc.relation.journalTekstil ve Konfeksiyonen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record