Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAltuntaş, Volkan
dc.contributor.authorAltuntaş, Seda
dc.contributor.authorGök, Murat
dc.date.accessioned2021-03-20T20:30:45Z
dc.date.available2021-03-20T20:30:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2147-5881
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.5505/pajes.2017.23169
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBMU5UQTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12885/1444
dc.description.abstractMikroorganizmalar çıplak gözle göremeyeceğimiz kadar küçük canlılardır. Ekolojik dengede rol oynayan mikroorganizmalar temel olarak bakteriler, mantarlar, algler, virüsler ve protozoalardan oluşur. Besiyeri ve petri kabı, mikroorganizmaların ortamdan yalıtılması, geliştirilmesi, tanımlanması, sayımı gibi işlemlerin yerine getirilmesi için agar ve diğer besin maddeleri karıştırılarak, mikroorganizmalara büyüme ortamı sağlamak amacı ile kullanılırlar. Mikroorganizmalar çoğalarak sayısı milyonlara hatta daha fazlasına ulaşabilir böylece çıplak gözle görülebilen, koloni olarak adlandırılan yapıları oluştururlar. Terminolojide bu yapı, koloni oluşturan birim (kob, cfu) olarak ifade edilir. Peynir, ekmek, meyve veya yoğurtların üzerindeki küfler, çikolata, marmelat gibi şeker içeren gıdalar üzerindeki mayalar, mikroorganizmaların çoğalarak oluşturduğu kolonilerdir. Besiyeri üzerinde oluşan koloniler, mikroorganizma ve üreme ortamına bağlı olarak farklı morfolojik özelliklerde görüntüler oluşturmaktadır. Bu çalışmada koloni görüntülerinden görüntü işleme ve örüntü tanıma teknikleri ile mikroorganizmaların sınıflandırılması yapılmaktadır.en_US
dc.description.abstractMicroorganisms are small organisms as we cannot see with the naked eye. Microorganisms that play a role in the ecological balance are mainly composed of bacteria, fungi, algae, viruses and protozoa. The medium and petri dish are used in order to provide the growth medium to microorganism by mixing agar and other nutrients for performing operations such as isolating from the environment, growth, counting of microorganisms. The number of microorganisms may reach the million or even more by reproductively, in this way they form structures called colony which can be seen with the naked eye. In terminology, this structure expressed as colony forming units (cfu). Mold on the cheese, bread, fruit or yogurt, yeast on the sugar-containing foods such as chocolate, marmalade are colonies formed by grown microorganism. Colonies formed on the agar, create images of different morphological characteristics depending on the microorganism and growth media. In this paper, classification of microorganism is performed from the colony images by image processing and pattern recognition techniques.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofPamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleÖrüntü tanıma teknikleri ile agar yüzeyi üzerinde koloni morfoloji sınıflandırmasıen_US
dc.title.alternativePattern recognition techniques on agar surface colony morphology classificationen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentBTÜBTÜ, Rektörlüğe Bağlı Birimler, Bilgi İşlem Daire Başkanlığıen_US
dc.authorid0000-0003-3144-8724en_US
dc.contributor.institutionauthorAltuntaş, Volkan
dc.identifier.doi10.5505/pajes.2017.23169en_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage260en_US
dc.identifier.endpage265en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record